By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 44, 29. 10. - 4. 11., příl. Sezona, podzim/zima 2018/2019, s. 26-29
Annotation: Soubor anotací níže uvedených divadelních představení.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 249, 26. 10., příl. City Dnes, listopad, s. 8
Annotation: Anotace divadelní inscenace "Dopisy Olze" (prem. 17. 11. 2018, Divadlo v Dlouhé).
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 269, 20. 11., s. 8
Annotation: Referát o divadelní inscenaci Divadla v Dlouhé "Dopisy Olze" podle dopisů V. Havla z vězení, adresovaných O. Havlové.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 287, 11. 12., s. 9
Annotation: Referát o divadelní adaptaci "Dopisů Olze" V. Havla.
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 17. 11. 2018
Annotation: Článek o divadelní inscenaci "Dopisy Olze", jež vznikla na základě dopisů V. Havla O. Havlové z vězení a již uvádí Divadlo v Dlouhé.
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 216, 17. 9., s. 13
iDnes.cz [online]. -- 17. 9. 2019
Annotation: Zpráva o aktuálních divadelních festivalech a přehlídkách.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 5, 21. 1., s. 20
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Dopisy Olze", jež vznikla na základě dopisů V. Havla O. Havlové z vězení a již uvádí Divadlo v Dlouhé.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 324-353
Annotation: Studie s částmi: Prolog, Poslední možnosti rozhovoru, Na cestě mezi deníkem a pamětmi. Firt - odmítnutí historizace a důraz na věcnost. Hiršal...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 205, 2. 9., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 104, 30. 5., s. 16
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2001
Annotation: Mj. o zítřejším provedení hudební kompozice Čechoameričana Petra Kotíka na texty V. Havla z uvedené knihy (napsáno na zakázku pro hudební...
Article
11
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 10. 10., s. 71-72
Annotation: K rozdílům mezi českým vydáním knihy (Toronto 1985, Praha 1991) a jejím německým překladem (Hamburk 1989); s poznámkou: Obrtelová Nora (s....
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 116, 19. 5., s. 5
Annotation: Kotík Petr; o jeho zhudebnění dopisů.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 305, 29. 12., s. 3
Annotation: S výběrem citátů.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 6, 7. 2., s. 4
Annotation: O dojmech z četby; též o knize: Vaculík Ludvík, Český snář. S otištěním dopisu V. Havlovi z ledna 1985.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 133, 8. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 33, 10. 8., s. 8
Annotation: Esej.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 284, 8. 12., s. A1
Annotation: Glosa ke 30. výročí úmrtí J. Lennona; mj. k ohlasu zprávy v Československu. Citováno z dopisu V. Havla.
Article
18
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2005, č. 6, prosinec, s. 82-84
Annotation: O svých čtenářských zkušenostech s exilovou literaturou, konkrétně s Havlovými Dopisy Olze.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 33, 13.-19. 8., s. 22
Annotation: O písňovém textu V. H. Zahýkal sýc, zmínkách o rockových deskách v Dopisech Olze, článku o albu Plastic People Hovězí porážka (1984) a o...
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 29, 4. 2., s. D12
iDnes.cz [online]. -- 5. 2. 2008
Annotation: Životopisný portrét Olgy Havlové. Mj. též o V. Havlovi, disentu a souboru Havlovy vězeňské korespondence Dopisy Olze.
Article