By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 6
Annotation: Zpráva o soutěži BBC Audio Drama Awards 2020, v níž se rozhlasový seriál podle románu J. Havlíčka "Neviditelný" dostal mezi tři finalisty....
Article
2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 40, 27. 9., s. 36-[39]
Annotation: Článek o rodině Havlíčkových, o prozaikovi J. Havlíčkovi, jeho synovi Z. Havlíčkovi a vnukovi D. Havlíčkovi; připojeny bio-bibliografické...
Article
3
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 51, 2018, č. 4, s. 39
Annotation: Článek o rodném domě spisovatele J. Havlíčka v Jilemnici.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 50, 3. 12., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasové adaptaci románu J. Havlíčka "Neviditelný".
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 80, 2. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o chystané divadelní adaptaci románu J. Havlíčka "Neviditelný" (Rokoko, premiéra 6. 4. 2019).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Divadlo a film, s. 2
Annotation: Referát.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 199, 28. 8., s. 8
Annotation: Článek o novém vedení a nové dramaturgii Městských divadel pražských pro novou divadelní sezónu.
Article
8
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 46-48
Annotation: Úryvky z doslovu k psychologickému románu J. Havlíčka Ta třetí.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 599-600
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 82, 8. 4., s. 11
Annotation: Připomenutí sedmdesátého výročí úmrtí K. Schulze a J. Havlíčka.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 681-682
Annotation: Zpráva o vydávání sedmisvazkového Díla J. Havlíčka v nakl. Československý spisovatel.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [1], 1954, květen/červen, s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o vydání Vzdoropohádek J. Havlíčka. Obsahuje citát J. Glazarové z doslovu k 3. vyd. Petrolejových lamp.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 7, 17. 2., s. [4]
Annotation: Zpráva o tom, že se začíná vydávat Dílo J. Havlíčka a které knihy mohou čtenáři očekávat. Anotace knihy Helimadoe.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 14, 4. 4., s. 21
Annotation: Zpráva o zahájení vydávání "Díla Jaroslava Havlíčka".
Article
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 122-130
Annotation: Studie o situaci po r. 1989 (filmy S. Gedeona, Kuře melancholik J. Brabce, Helimadoe J. Jireše, Andělské oči D. Kleina, Saturnin J. Věrčáka, Kytice...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 4
Annotation: Fejeton o postavách a prostředí románu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 12, 20. 3., s. 2
Annotation: Glosa inspirovaná pietním vztahem spisovatele J. Havlíčka k fotografii E. Vojana v roli Cyrana a vybízející k vydávání pohlednic se snímky divadelních...
Article
20
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 21, 2012, č. 3, s. 13-16
Annotation: Soubor medailonů; mj. níže uvedených spisovatelů a žurnalistů.
Article