By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
4
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 6. 2., s. 54-57
Annotation: Článek o B. Němcové; zmíněna je její korespondence se synem Karlem, smrt K. Havlíčka Borovského i údajné plány na emigraci do Spojených států...
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, s. 343-347
Annotation: Autor shrnuje své zkušenosti ze slohové výuky a s používáním literárních ukázek při výkladu charakteristiky.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [9]
Annotation: Recenze, mj. zmíněn jičínský rodák K. Kazbunda, který se zabýval K. Havlíčkem Borovským.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 374-376
Annotation: Úvaha nad rolí K. H. Borovského v politice revolučního roku 1848 a roku následujícího; použito jako úvod k následujícímu článku - úvaze...
Article
13
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 361-377
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Cimrmana, vznikem fenoménu toho zapomenutého českého genia a jeho postavení a úlohy v rámci české kultury. Autor...
Article
14
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 23, 2014, č. 3
Annotation: Zpráva o chystané akci muzejních knihoven, které chtějí představit exponáty pocházející z vydavatelských aktivit legionářů.
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 286
Annotation: Zpráva o obsahu čísla.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 4. 10., s. 62-[65]
Annotation: Portrét dcery K. Havlíčka Borovského.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 8, duben, s. [1055]-[1056]
Annotation: Glosa k pohřbu K. Havlíčka Borovského; převzato z výboru "Uprostřed století".
Article
19
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 55, 6. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 10, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 10, 6. 3.
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article