By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 6. 2012
Annotation: Zpráva o uvedení divadelní inscenaci "Cirkus Havel" během Festival d'Avignon.
Article
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 6. 1., s. 1, 2
Annotation: Zpráva o sňatku 4. 1. 1997 na radnici v Praze 3 za přítomnosti svědků, herců Jana Třísky a Táni Fischerové.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 9, 11. 1., s. 16
Annotation: Komentář k sňatku V. Havla, kritika pomluv korespondenta Süddeutsche Zeitung M. Franka. Skrytě též zmíněna próza Kohoutovy dcery Indiánský...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 285, 6. 12., příl. Magazín Dnes, č. 49, s. 6-11
Annotation: Článek o životě D. Havlové v prvním roce po úmrtí V. Havla. Doplněno o přehled "Rok bez Havla" (s. 7-11).
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 295, 18. 12., s. A2
Annotation: Článek k odkazu VH u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí; mj. k udělování ceny VH za lidská práva. Doplněno o přehled "Kde a jak můžete...
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 285, 6. 12., příl. Magazín Dnes, č. 49, s. 26-31
Magazín Dnes. -- 18. 12. 2012
Annotation: Rozhovor s bývalým tajemníkem kanceláře prezidenta V. Havla. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o V. Hanzelovi a glosu "R. I. P. Václav Havel".
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 219, 19. 9., příl. Magazín Dnes, č. 38, s. 22-28
Annotation: Článek; mj. o filmu V. Havla Odcházení.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 231, 4. 10., s. 16
Annotation: Zpráva o památníku a fotografie s D. Havlovou a M. Albrightovou. Autorem památníku je B. Šípek.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 23, 29. 11., s. 38
Annotation: Referát o projektu Knihovny V. H., založené 26. července 2004 po vzoru prezidentských knihoven v USA a oficiálně představené 12. listopadu 2004.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 237, 11. 10., s. 1 a 2
Annotation: O záměrech společensko-kulturní akce Pocta Václava Havlovi, plánované na 30. 1. 2003 do Národního divadla.
Article
13
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 216, 16. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 216, 16. 9., s. 5
Annotation: Referát o tiskové konferenci k vydání knihy.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 219, 20. 9., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 39, 20.-26. 9., s. 19
Annotation: Komentář ke knize vzpomínek tajemníka D. a V. Havlových.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 229, 1. 10., s. 4
Annotation: Komentář; s reprodukcemi obálek zmiňovaných publikací.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 236, 9. 10., příl. Nedělní LN, s. 25-26
Annotation: Recenze dosavadních biografií V. H. a jeho dvou manželek.
Article
19
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 92, 19. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 194, 20. 8., příl. Magazín Dnes, č. 33, s. 5-9
Annotation: Rozhovor s V. Havlem, mj. o současné politické scéně, připravované filmové adaptaci jeho dramatu Odcházení (režie V. Havel) a blížícím se...
Article