By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 23, 5. 6., s. 2
Annotation: Odpověď na otázku E. Herrmannové (LN, č. 22).
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 4, 21. 2., s. 2
Annotation: Úvodník obsahuje v první části zamyšlení nad etikou vedení kritických debat o umění a v druhé vzpomínku na zesnulou E. Herrmannovou.
Article
3
by Herrmannová, Eva, 1929-2017, Dehner, Jan
Published Praha : Euromedia Group, 2020.
Annotation: Vzpomínky na dětství a deportaci do terezínského ghetta; s doplňující kapitolou J. Denhera "Jak šel život dál" (s. 177-190) a s bio-bibliografickou...
Book