By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 159-161
Annotation: Nekrolog J. Opolského, který vyšel v Národní politice 22. 5. 1942. Autor připomíná též další básníky a umělce z Opolského generace, kteří...
Article
2
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 136. sezona 2018/2019, č. 1, září 2018, s. 24
Annotation: Glosa o divadelní hře R. Medka "Plukovník Švec" a historii jejích inscenací. Inscenace této hry bude mít v divadelní sezóně 2018/2019 premiéru...
Article
3
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 12, s. 167
Annotation: Autor pojednává o tématu vánoc v české poezii.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 193, 20. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18