By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 6, duben, s. 23-25
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy a sborníky jsou podrobně anotovány. U časopisů přibyla...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 31, 1987, s. 3
Annotation: Stručná zpráva informující o dvou samizdatových knižních novinkách: o poslední básnické sbírce Z. Kalisty a o výročním sborníku k pětašedesátinám...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 35, 1987, s. [1]
Annotation: Báseň; s věnováním Jazzové sekci a s datací 6. srpna 1986.
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 42, 1987, s. 2
Annotation: Recenze Hořcovy básnické knížky připsané památce českého malíře a rytce V. Hollara; s připomínkou edičních peripetií provázejících...
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o nově připravovaných titulech v samizdatové edici Česká expedice, konkrétně o sbírce básní V. Vokolka rozepisované pod názvem "Na...
Article
7
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 60, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva o nových přírůstcích v edici Česká expedice; opsány byly recentně rukopisy Z. Kalisty "Vzpomínání na Jana Zahradníčka" a "Svědectví...
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 66, 1988, s. [2]
Annotation: Zprávy informují o novinkách v edici Česká expedice - opsána zde recentně byla historická studie V. Kadlece ("Prezident Hácha"), dvě básnické...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. 2
Annotation: Zpráva ve stručnosti informuje o prvních pětadvaceti svazcích - výhradně na poezii zaměřené - opisové řady Asyl spadající pod edici Česká...
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 72, 1989, s. [1]
Annotation: Seznam novinek v produkci České expedice.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 19. 5., s. 2
Annotation: Báseň volným veršem.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 197, 29. 8., s. 2
Annotation: Rozsáhlá zpráva s anotacemi právě vycházejících básnických knih.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 61, 13. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 1, říjen 1947, s. 39
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 307, 21. 12., s. 2
Annotation: Anotace na dokumentární knihu o druhé světové válce "I děti šly na smrt" s úvodem Františka Hrubína.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 214, 12. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 37, s. 4
Annotation: Polemika s nekrologem P. Uhla o J. Šternovi v Právu (23. 8. 2012, s. 12; autor ani zdroj v článku neuveden), v němž Uhl poukazuje na Šternův obdiv...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 37, 12. 9., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání sborníku. [Editor v poznámce nejmenován.]
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 189, 13. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Na lavici svědků. -- s. 75-76
Annotation: Vybrané části z doslovu k původnímu samizdatovému opisu v České expedici (pod názvem Prvohory, 1986, řada Lyrika Jaromíra Hořce, sv. 17); -...
Book Chapter