By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 2-7
Annotation: Úvaha o uměleckém motivu dvojníka postavená na výkladu vlastního snu, filmových děl (D. Lynch, Ch. Chaplin), povídky E. T. A. Hoffmanna a poesie...
Article
2
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 191-206
Annotation: Recenze přecházející v rozsáhlejší zamyšlení nad problematikou tělesnosti a vnímání a jejich místem v životě člověka i společnosti.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 22, 26. 5., s. 2
Annotation: Polemika editora a překladatele povídek E.T.A. Hoffmanna s recenzí edice od J. Zizlera v rubrice Knihovnička (LtN č. 19/2003).
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, 1984, sv. 9, s. 79-90
Annotation: O dvou pobytech E. T. A. H. v Čechách v letech 1798 a 1819 (podruhé u příležitosti nastudování jeho opery Undina ve Stavovském divadle v Praze).
Article
6
by Berkovskij, Naum Jakovlevič, 1901-1972
Published Praha : Odeon, 1976.
Annotation: Monografie s kapitolami Romantika v Německu, její povaha, zámysly a osudy, Novalis, Tieck, Hölderlin, Arnim, Brentano, Kleist a E. T. A. Hoffmann.
Book
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 3 - č. 2, 14. 9. 1960, s. 3
Annotation: Stať o soudobé divadelní kritice.
Article
8
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 4, s. 2-3
Annotation: Esej o žánru gotického románu a o daném žánru v kontextu české literatury.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 9/10, 10. 12. 1958, s. 4
Annotation: Článek o divadle Laterna magika a širším kontextu moderního (experimentálního) divadla, dramatu a literatury.
Article
10
In: Národní práce. -- R. 1942, č. 24, 25. 1., s. 8
Annotation: Hoffmann E. T. A. 25. 1. 120 let uplyne od jeho smrti; se zmínkou o jeho vlivu na našeho herce a dramatika: Kolár Josef Jiří a o jeho překladatelích:...
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 228-234
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 179-185
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 185).
Article
13
14
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 3, s. 221-245
Annotation: Studie k segmentaci epického textu, mj. k vývoji názorů na kompozici literárního díla, k hloubkové a parajazykové segmentaci textu na základě...
Article
16
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 39-47
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry V. Dyka "Veliký Mág"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových inscenací.
Article
17
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2014, č. 3, s. 20-23
Annotation: Medailon J. J. Kolára.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article
19
by Berkovskij, Naum Jakovlevič, 1901-1972
Published Praha : Svoboda, 1966.
Annotation: Stati jsou rozvrženy do částí Dvacátá léta (Boj za prózu, Problémy stylu proletářské literatury, O realismu poctivém a realismu taškářském,...
Book
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 50, 1942, č. 44, 25. 1., s. 7
Annotation: Ke 120. výročí smrti romantika: Hoffmann E. T. A., jež připadá na 25. 1. 1942, připomíná autor poznámky vliv, který měl tento německý romantik...
Article