By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
6
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 8. 2005
Annotation: Zpráva o akci pořádané Obcí spisovatelů, které se zúčastní mj. J. Med, P. Košek, V. Novotný, R. Cílek, J. Rejzek, J. Holý, S. Přádná,...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 755-767
Annotation: Dvě recenze níže uvedené knihy.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 98, 26. 4., s. 9
Annotation: Článek (s fot.) o semináři na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Referát přednesli uvedení autoři.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 97, 25. 4., s. 10
Annotation: Zpráva o literárněhistorickém semináři na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Příspěvky přednesou uvedení vědci, moderovat...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 361-375
Annotation: Interpretace Kainarovy básně Stříhali dohola malého chlapečka na pozadí existencialistické filozofie a mytologie - v souvislosti s prastarým rituálem...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 450-455
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 248, 23. 10., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 66, 19. 3., s. B2
iDnes.cz [online]. -- 19. 3. 2005
Annotation: O výsledku literání soutěže. Cenu předával V. Justl, vítězný text hodnotí J. Holý.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 28, 10. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 41, 11. 10., s. 31
Annotation: Recenze; s otištěným faksimile dopisu R. Jakobsona J. Seifertovi z 31. 5. 1966.
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 6, 2006, č. 2, s. 158-159
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
18
by Holý, Jiří, 1953-
Published Olomouc : Periplum, 2002.
Annotation: Soubor interpretačních studií (vycházející z autorovy habilitační práce "Interpretace nové české literatury", obhájené na FF UK v roce 1994);...
Book
19
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 9, 2000, č. 11, 16. 3., Literaturbeilage, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 1, s. 87-90
Annotation: Recenze sborníku studií německých, českých a slovenských literárních teoretiků, s přehledem německé reflexe díla J. Mukařovského a jeho...
Article