By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 147, 25. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 169-178
Annotation: Autor podává přehled soudobé básnické produkce.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 42, 4. 7. 1947, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 117, 20. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Anotace několika novoročenek.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 1, 1. 1., s. 8
Annotation: Stať o soudobé české poezii.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 161, 12. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 3, s. 34
Annotation: Zpráva o divadelních pásmech poezie, které se konají v Ostravě.
Article
13
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 45-46
Annotation: Recenze básnické sbírky Vl. Holana.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 9, 14. 11. 1947, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 3, 3. 3.
Annotation: Rozbor níže uvedených básnických sbírek V. Holana.
Article
16
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 8, říjen, s. 418-419
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 1, září 1956, s. 29-30
Annotation: Diskusní příspěvek polemizující s názorovým vymezením literárního programu autorů (básníků) z okruhu časopisu Květen.
Article
18
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 3, listopad 1956, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 3, 1947, č. 221, 21. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 202, 31. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article