By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 5. 3. 2019
Annotation: Básně uvozeny medailonem; připojeno krátké video, v němž M. Holub hovoří o poezii.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 178, 3. 8., s. 14
Annotation: Článek o prohlášení "Dva tisíce slov", který zformuloval spisovatel L. Vaculík.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
4
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 6, s. 154-155
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 1-7
Annotation: Komentovaná korespondence výtvarníka a vydavatele bibliofilských tisků O. Janečka, zdůrazněn je jeho vztah k české poezii.
Article
6
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 2/3, s. 78-84
Annotation: Studie se zabývá tématem dětství a zprostředkování dětského pohledu v tvorbě L. Feldeka, již nahlíží jako blízkou poetice skupiny "Květen".
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, s. 22-23
Annotation: Připomenutí některých plzeňských básníků. Druhá část článku je věnována literárním začátkům M. Holuba (s polemikou s heslem B. Svozila...
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, s. 27
Annotation: Vzpomínky (a úryvky z dopisů) k 90. výročí narození M. Holuba.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 34, 23. 8., s. 16
Annotation: Poznámka o vydávání cestopisů M. Holuba v elektronické podobě.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 29, 17. 7., s. 677
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 29-32
Annotation: Autor se zamýšlí nad tvorbou (soudobých) mladých básníků.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, s. 9-11
Annotation: Stať odmítající poezii všedního dne.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 201-203
Annotation: Bilanční studie o české poezie vydané v roce 1958. Polemika s individualistickým pojetím časopisu Květen.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 10, 3. 6., s. 10
Annotation: Bio-bibliografická poznámka a fotografie u otištěné básně Galileo Galilei.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 33, 14. 8., s. 4
Annotation: Recenze, v jejímž závěru srovnává tvorbu M. Holuba a J. Skácela.
Article
16
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 169-174
Annotation: Studie zkoumající způsob zápisu básní a jejich uchovávání a vztah našich básníků k digitálním technologiím. Zmíněni uvedení autoři,...
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 17, 24. 4., s. [3]
Annotation: Anotace knihy.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 154
Annotation: Autor se zamýšlí nad mladými polskými básníky (často srovnávanými s českými autory své generace) a uvádí některé problematické jevy jejich...
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 132-133
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k článku J. Koutníka "Na pomezí otázek" (in: Host do domu, 1960, č. 2) o české poezii.
Article
20
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 10, říjen, s. 621-622
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem linie v dějinách české moderní poezie, tematizující všednost a civilní život.
Article