By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 10, 10. 3., s. 234-235
Annotation: Stať o pěti dosud vydaných knihách z edice "Hradecké medailónky" královéhradeckého Krajského domu osvěty, redigované J. Suchým.
Article
2
In: Nesmrtelní smrtelní = Sterbliche Unsterbliche. -- s. 8-61
Annotation: Úvodní esej k výpravné česko-německé publikaci zachycující hroby významných osobností česko-moravského kulturního a vědeckého života...
Book Chapter
3
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. 7, 1983, s. 57-66
Annotation: O německém básníku a dramatikovi pocházejícím z Trutnova; s připojeným nekrologem šifry V. W./=Wolf Vladimír/ o autorovi statě: Wolfgramm Eberhard...
Article
4
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 16, 1983, č. 6, červen, s. 13-14
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
6
Published Praha : Pražská edice, 1997.
Annotation: Soubor chronologicky řazených portrétů 50 osobností pražské německé literatury z období od poloviny 18. století do druhé světové války;...
Book
7
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 41, 2010, s. 12-13
Annotation: Medailon u příležitosti otevření společenského centra Uffo v Trutnově.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 171, 26. 7., příl. Naše pravda, č. 27, s. 4
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 12, 1969, č. 4, s. 193-220
Annotation: Rozbor dvou verzí hry U. H. z let 1845 a 1859; též srovnání s hrou F. Grillparzera König Ottokars Glück und Ende.
Article
10
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. 5, 1970, s. 215-243
Annotation: Srovnání původní (1845) a přepracované (1850) verze v souvislosti s dobovými kulturněpolitickými tendencemi; též srovnání s hrou Franze Grillparzera...
Article
11
In: Selský osel. -- s. 139-148
Annotation: Doslov v knize.
Book Chapter
12
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 64, 1975, č. 284, 2. 12., s. 5
Annotation: Recenze knihy trutnovského rodáka.
Article
13
In: Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens. -- Roč. 30, 1928, s. 66
Annotation: K okruhu předbřeznových německo-českých básníků, regionálně česky cítících; cf. Pfitzner Josef, Das Erwachen der Sudetendeutschen: nezveřejněná...
Article
14
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 47, 1909, č. 4, s. 461-532
Annotation: Životní osudy a literární činnost českoněmeckého básníka doby předbřeznové: Horn Uffo, polského původu; též o jeho tvorbě s českou tematikou:...
Article
15
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 15, 1877, č. 1, s. 63-85; č. 3, s. 231-248
Annotation: Horn Uffo. O životě a díle německého básníka, náležejícího do skupiny pokrokových česko-německých básníků, sympatizujících s národním...
Article
16
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 11, 1873, č. 4, s. 145-169
Annotation: Hartmann Moritz. O životě a díle česko-německého básníka; zdůrazněn vliv českého prostředí a ohlas českého národního hnutí v jeho raní...
Article
17
In: Prager Zeitung. -- R. 1859, č. 269, 13. 10., Beilage, s. 1-2
Annotation: K závěru oslav na počest stoletého výročí narození německého básníka: Schiller Friedrich, konaných na pražském Žofíně: podrobný program,...
Article
18
In: Correspondenz. -- Roč. 2, 1868, č. 120, 25. 11., s. 4
Annotation: Ohlášení premiéry dosud zakazované pětiaktové tragédie Přemysl Otakar II., díla autora: Horn Uffo, kterou přeložil Just Eduard, s J. J. Kolárem...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 10, 5. 3., s. 5
Annotation: Poznámka k nové edici v rubrice Krátce o knihách.
Article
20
In: Česká revue. -- Roč. 10, 1916/1917, č. 9, červenec 1917, s. 510-520
Annotation: O brožurce Ö. P., jejímž autorem je podle všech známek: Horn Uffo a v níž jsou charakteristiky 24 spisovatelů v Rakousku, mezi jinými: Grillparzer,...
Article