By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 10. 2019
Annotation: Anotace; připojen komentář editora a krátká ukázka.
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [3], 27. 2., s. 54-58
Annotation: Rozhovor s dramatikem a spisovatelem M. Uhdem.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
4
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 60
Annotation: Fiktivní rozhovor J. Skácela jako představitele časopisu Host do domu s J. Mahenem, který vyšel mj. v souboru próz "Třináctý černý kůň".
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 49, 1988, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s uvolněnou atmosférou Vánoc z r. 1987 zamýšlí nad možným uvolňováním i v oblasti redakčních mechanismů výběru...
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 17, 21. 1., s. 3
Annotation: Recenze srovnávající nově vzniklý časopis Host do domu s Novým životem.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 163-164
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje o stavu kritiky (nejen v literárních) denících.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 7
Annotation: Báseň reagující nepochybně na Trefulkův rozbor básní P. Kohouta.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 7
Annotation: O polemice vyvolané Trefulkovou kritikou básní P. Kohouta v Hostu do domu č. 11/1954.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 5, 29. 1., s. 4
Annotation: Celostránková, ze stranických pozic vedená polemika s článkem J. Trefulky O nových verších Pavla Kohouta - polemicky (Host do domu č. 11/1954)...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 5
Annotation: Kritická glosa k článku nejmenovaného autora [J. Skaličky] Stanislav Kostka Neumann v dnešních dnech (in: Host do domu, 1955, č. 6).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 5
Annotation: Kritická glosa k exploataci diskuse o románu Fr. Rachlíka v Hostu do domu č. 12 akademikem Trávníčkem.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 132-133
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje o blíže nespecifikované konferenci o literatuře pro děti a zároveň reaguje na článek o této konferenci, který byl...
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 106-107
Annotation: Autor se zamýšlí nad sbírkou O. Mikuláška "První obrázky".
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 15, 9. 4., s. 7
Annotation: Obrana poezie P. Kohouta proti kritice v Hostu do domu.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 45, 5. 11., s. 6-7
Annotation: O současné literární kritice a jejích představitelích; v úvodu též o mocném vlivu F. X. Šaldy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 9
Annotation: Obsahový přehled článků J. Šotoly Povinnost (Květen, č. 3), Z. K. Slabého Nad těžkou hodinou české mladé poesie (Slovenské pohľady, č....
Article
18
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 23, 6. 6., s. [1]
Annotation: Čapkovy komentáře k dílu S. K. Neumanna.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 553-554
Annotation: Recenze povídky otištěné v časopise Host do domu č. 3/1954.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 4, 1954, č. 6, 18. 12., s. 16
Annotation: Poznámka informuje o článku M. Novotného o nalezených stopách Nerudova satirického románu "Mladí lidé" (Host do domu, č. 9). Vyjadřuje politování,...
Article