By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 26-27
Annotation: Básně ze sbírky "Chvění času"; báseň "V poledne" datována 30. 5. 2018.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 259, 7. 11., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon O. Hostaši.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 294, 20. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 88, 15. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 15, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 15, 15. 4.
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
5
In: Literáti na trati. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva k antologii povídek a básní píšících železničářů; - s průběžně zařazovanými medailonky zastoupených autorů (s fot.).
Book Chapter
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 87
Annotation: Recenze; připojena ukázka básně.
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 12-13
Annotation: Básně, většinou ze sbírky "Chvění času"; báseň "Tramvaj" datována 26. 10. 2018, báseň "Přítomnost" datována 13. 6. 2018.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 6
Annotation: Informační glosa o antologiích "Literáti na trati VI aneb Vlak plný poezie" a "Literáti na trati VI aneb Vlak plný prózy".
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 212, 12. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 37, s. 2
Annotation: Recenze; připojena ukázka básně.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 228, 2. 10., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon O. Hostaši.
Article