By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 130-142
Annotation: Studie se zabývá proměnou způsobu vnímání žánru idyly ve tvorbě M. Kukučína. Autorka analyzuje v tom kontextu dva texty, které autor nechal...
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 237, 12. 10., příl. Pátek, č. 41, s. 6-13
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a scenáristou P. Kosatíkem o T. G. Masarykovi, první republice a demokracii.
Article
5
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 2, s. 87-91
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 988-993
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 6
Annotation: Medailon k 45. výročí úmrtí 19. 1.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 74, 24. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
9
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 4 (79), 1956, č. 2, listopad, s. 239-242
Annotation: Analýza, jak se jmenuje vlastním jménem Jan Josquin, autor Muziky (1561). Autor vyvrací, že by se jednalo o B. Václava Solína, jak navrhl v knize...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 1, 3. 1., s. 3
Annotation: Medailon k 110. výročí narození.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 1, červen, s. 117-118
Annotation: K. Svoboda otiskuje a komentuje dopis z pozůstalosti O. Hostinského, který poslal Machar 20.6.1903 O. Hostinskému. V dopise Machar Hostinského prosí...
Article
12
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 4, červenec, s. 584-609
Annotation: Za základatele marxistické estetiky autor považuje osobnosti Karla Marxe a Friedricha Engelse. V tradici české estetiky spatřuje autor první náznaky...
Article
13
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 5, září, s. 776-809
Annotation: Autor se zamýšlí nad myšlenkovým odkazem Josefa Durdíka v kontextu dějin české estetiky a sleduje, jakým způsobem Durdík dále promýšlel...
Article
14
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 5 (80), 1957, č. 2, listopad, s. 253-257
Annotation: Autor shrnuje bádání Otakara Hostinského, Vladimíra Gregora a svoje o Josquinově Muzice. Za autora Muziky označuje Jana Facilise.
Article
15
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 3, 1955, č. 4, 5. 12., s. 380-382
Annotation: Autor cituje neznámý dopis Otakara Hostinského Josefu Durdíkovi, v němž se Hostinský zmiňuje o svých estetických názorech.
Article
16
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 6, 1958, č. 2, březen, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 1 (76), 1953, č. 1, červen, s. 3-22
Annotation: Autor popisuje mládí Zdeňka Nejedlého a jeho postupný příklon k antice a k dějinám antické hudby. Dále vyzdvihuje Nejedlého publikaci "Všeobecné...
Article
18
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 6, 1958, č. 6, listopad, s. 795-846
Annotation: Autor sleduje reflexe (zvláště estetického) Hegelova myšlení (především) u českých estetiků 19. a 20. století: J. Durdík, O. Hostinský,...
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 13, 28. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
by Říha, Ivo, 1975-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie; - s oddíly: K proměnám podob dobového diskurzu o národní literatuře: národní literatura a úkol spisovatele; Karolina Světlá: účastnice...
Book