By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 13. 1., s. 8
Annotation: Článek o básníkovi, dramatikovi a divadelníkovi J. Kárnetovi, který po roce 1948 odešel do exilu (USA) a jehož poezii a deníkovým zápiskům...
Article
2
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 53
Annotation: Recenze na soubor korespondence básníka V. Holana "Umlkám do čekání" editora M. Dvořáka stylizovaná jako dopis básníkovi.
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [143]-151
Annotation: Článek se věnuje problematice emigrace v biografii a tvorbě E. Hostovského.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 181, 7. 8., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 8. 8. 2018
Annotation: Článek připomínající dílo E. Hostovského, konkrétně romány "Dům bez pána" a "Půlnoční pacient".
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Referát divadelní inscenace "Cizinec hledá byt" E. Hostovského u příležitostí 110. výročí narozenin spisovatele.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 6. 2012
Annotation: Článek zabývající se písňovou tvorbou Z. "Hmyzáka" Nováka a zhudebněnou poezií J. Hory (zejm. básní "Otevři, neotvírej" pod názvem "Tři...
Article
9
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 121-124
Annotation: Glosa o překladu děl E. Hostovského J. Molsem.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 173, 28. 7., s. 24, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 15-19
Annotation: Předmluva popisuje dosavadní stav literárněvědného bádání v oblasti českého detektivního žánru a motivy autorů, které je vedly k sepsání...
Book Chapter
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 18
Annotation: Glosa k recenzi P. Horkého na soubor biografických esejů věnovaných životě a tvorbě E. Hostovského (Tvar 17/2019).
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 7
Annotation: Článek o (čtenářských) setkáních s bratry Čapky.
Article
15
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 24 (28), 2018, č. 9, září, s. 142
Annotation: Anotace, mj. na vydání románů E. Hostovského "Dům bez pána" a "Půlnoční pacient" v edici Česká knižnice.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 41, 23. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 113, 12. 5., s. 2
Annotation: Článek o F. Hrubínovi, E. Hostovském a F. Halasovi, kteří obdrželi Zemskou cenu za literaturu.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 139, 18. 6., s. 2
Annotation: Soubor z práv z kultury, mj. o pohřbu K. Tomana a příletu E. Hostovského z exilu.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 147, 28. 6., s. 2
Annotation: Přehled nových knih s anotacemi.
Article