By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 237, 11. 10., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s překladatelem díla francouzského autora u příležitosti českého vydání jeho románu Elementární částice.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 51, 17. 12., s. 11
Annotation: Polemická výměna názorů na užité překladatelské prostředky; na téže straně i recenze jiného Houellebecqova díla od A. Čmejrkové Konec...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 11, 29. 5., s. 12-13
Annotation: O překladu; ve Tvaru č. 14/2008, s. 13 otištěna Errata.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 24, 11. 6., s. 32
Annotation: Polemika s jeho kritikou překladatelské práce A. Beguivina (Tvar č. 11/2008); v rubrice Ovšem.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 6, červen, s. 46-47
Annotation: Polemika s kritikou A. Knappa (Tvar 11/2008).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 35, 24. 8., s. 12
Annotation: Kritika praxe udělování překladatelských anticen, zdůvodněná ignorováním autorova návrhu udělit v roce 2008 Skřipec překladu románu M. Houellebecqa...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 36, 31. 8., s. 11
Annotation: Dokončení polemického článku o vynechaném ročníku 2008 soutěže; mj. o posudcích M. Jindry, Vr. Slezáka a K. Pergelové a kvalitě překladů...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o faktických nepřesnostech v románu Mapa a území umocněných ještě českým překladem. F. Schille nesouhlasí s názorem recenzentky...
Article
9
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 97, 2012, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Kritika překladu knihy Mapa a území. Kniha získala dva hlasy v anketě LN.
Article
10
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 97, 2012, č. 3/4, 18. 1., s. 4
Annotation: Kritika překladu knihy Mapa a území.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 289, 12. 12., s. 1, 2
Annotation: Článek shrnující anketu LN. 1. místo Doba z druhé ruky, 2. Podvolení, 3.-4. Černá zem, V obecném zájmu.
Article
13
by Drulák, Petr, 1972-
Published Praha : Novela bohemica, 2016.
Annotation: Monografie představuje eseje hledající plnější obraz politiky chráněný před slepotou rozumu a výrazně se opírají o literární díla autorů...
Book
14
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 1, 3. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 5, květen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Hůlovou; připojeny recenzní glosy a bio-bibliografická poznámka.
Article
17
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 11. 12. 2010
Annotation: Anotace a zprávy o aktualitách literárního dění.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 178, 3. 8., příl. Pátek, č. 31, s. 22-27
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou N. Rywikovou.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20