By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Článek o nových audioknihách M. Kundery, B. Hrabala, L. Vaculíka a V. Havla, které načetli J. Bartoška, Dušan Sitek, Jan Kačer a K. Hádek.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 15
Annotation: Esej věnovaná amatérskému a ochotnickému divadlu v Česku, zmíněny jsou mj. začátky J. A. Pitínského a jeho divadelní adaptace románu "Amerika"...
Article
3
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 15-24
Annotation: Článek věnovaný filmovému dílu režiséra J. Menzla, mj. je část věnována literárním předlohám filmových adaptací děl B. Hrabala "Ostře...
Article
4
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 195-199
Annotation: Recenze na čtyři překlady děl B. Hrabala do němčiny.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 28, 29. 6., s. [24]
Annotation: Článek o audioknize B. Hrabala "Ostře sledované vlaky", již načetl J. Plesl, a o rozhlasové hře Z. Svěráka "To jeli dva ve vlaku", již v roce...
Article
6
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 96-101
Annotation: Stať.
Article
7
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. 23-24
Annotation: Stať o literárním díle "světového autora" B. Hrabala, mj. jeho poetice a též ohromném ohlasu jeho knih.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 36, 12. 2., s. 18
Annotation: O původu názvů některých Hrabalových děl.
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 2, 2002, č. 1, s. 24-34
Annotation: Studie o tematizaci válečné zkušenosti v české próze po 2. světové válce.
Article
10
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 18, 5. 5., příl. Literatur & Musik, s. 19
Annotation: Referát o kompaktním disku (2 CD Audiobuch, Freiburg 2005) s nahrávkou Hrabalova textu.
Article
11
In: Brown Slavic Contributions. Modern Czech Studies. -- Sv. 13, 2000, s. 34-46
Annotation: Referát z výroční konference (Chicago, 27.-30. 12. 1999), jejíž literární část měla název Czech Literature in Transition.
Article
12
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2004, č. 20, 11. 5., s. 7
Annotation: Srovnání úryvku z Hrabalovy prózy s dopisem železničáři, který měl k uvedenému textu odborné výhrady.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 228, 30. 9., s. D10
iDnes.cz [online]. -- 2. 10. 2006
Annotation: Článek o nové inscenaci Hrabalovy prózy Ostře sledované vlaky, k textu je připojen přehled "slavných" hrabalovských inscenací.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 526-527
Annotation: Glosa.
Article
19
In: 3 x Oscar pro český film. -- s. 5-8
Annotation: Předmluva k souboru tří literárních scénářů, uvozených uvedenými předmluvami.
Book Chapter
20
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 1, 1988, s. 199-228
Annotation: Interpretační studie; o filmech: Perličky na dně (1965), Sběrné surovosti (1965), Ostře sledované vlaky (1966), Postřižiny (1980), Slavnosti...
Article