By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 3, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 3, s. 203-230
Annotation: Studie zabývající se tematizací tělesnosti v díle slovenských romantických básníků.
Article
3
Annotation: Sborník; s Úvodem / Wstepem (s. 7-10), se soupisem O autorech příspěvků (s. 190), s anglickým a německým resumé (s. 184-188); - mj. s uvedenými...
Book
4
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1969, č. 9/10, s. 10-12
Annotation: O dokumentech z let 1862 - 1883 uložených v archívu PNP; s otištěním žádostí E. Arnolda, V. B. Nebeského a přátel S. B. Hroboně o podporu...
Article
5
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 51, 1966, č. 31, 21. 9., s. 3
Annotation: Mj. o uvedených osobnostech.
Article
6
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 15, 1938, s. 155-169
Annotation: Kleinschnitzová Flora: Z našej romantiky. Slovenské Pohľady 11-12, 1924, 677-724. Korespondence: Hroboň S. B. a Rajská Bohuslava 27 dopisů z let...
Article
7
In: Ost und West. -- Roč. 1, 1837, s. 168
Annotation: Časopis rediguje Kuzmány Karel. Právě vyšlý 1. sešit s pestrým obsahem vyplnili básníci: Lichard Daniel G., Márothy Alena, Sabinský, Záborský...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 5, s. 570-584
Annotation: Studie k rukopisné Pamätnici Společnosti řeči a literatury československé a redakci tiskem vydaného výboru z ní, nazvaného Jitřenka. V textu...
Article
9
In: Politik. -- Roč. 6, 1872, č. 27, 27. 1., s. 4
Annotation: O zasedání literárního odboru: Umělecká beseda 20. 1. 1872: Čelakovský J. předčítal básně: Hroboň S. B., zmínka o jeho účasti při vydávání...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 836-854
Annotation: Studie zabývající se romantickým konceptem slovanského mesianismu v díle slovenského básníka S. B. Hroboňa.
Article
11
In: Politik. -- Roč. 6, 1872, č. 20, 20. 1., s. 4
Annotation: Na schůzi lit. sekce: Umělecká beseda 20. 1., budou dvě přednášky: Čelakovský Jaromír bude přednášet básně od: Hroboň Samuel Bohdan, Sabina...
Article
12
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 175, 27. 6., odpolední vydání, s. 11
Annotation: Literárně-historické příspěvky o slovenské literatuře v sšt. 3-4 roč. XIV 1937 Sborníku Matice Slovenskej: Miškovič Alojz o Dissertatio philologico-critica...
Article
13
In: Germanoslavica. -- Roč. 1, 1931/1932, č. 1, září 1931, s. 156-158
Annotation: Winter Eduard o: Günther Anton. Geschichtliche Forschung zur Philosophie der Neuzeit, Bd. 1. Paderborn, F. Schönigh 1931. O Güntherově vlivu na katolickou...
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 55, 2020, č. 2, s. 9-11
Annotation: Článek o S. B. Hroboňovi u příležitosti 200. výročí jeho narození.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 537-554
Annotation: Studie vycházející z teorie G. W. F. Hegela o zániku eposu, opouštění velkých národních témat a příklonu poezie k subjektivitě; autor sleduje...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 4, s. 329-341
Annotation: Studie k vývoji slovenského literárního romantismu.
Article
17
by Zambor, Ján, 1947-
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018.
Annotation: Studie představují literárněvědné reflexe poezie vybraných slovenských básníků, interpretačně-analytické sondy do slovenské poezie v období...
Book
18
Annotation: Sborník uspořádaný a vydaný k poctě slovakisty Rudolfa Chmela obsahuje texty pozdravného charakteru i studie na téma Střední Evropy; mj. s uvedenou...
Book
19
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 169-173
Annotation: Poznámky k monografii J. Zambora "Stavebnosť básne".
Article