By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book
2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 12, 2013, č. 14, 4. 4., s. 52-55
Annotation: Životopisný článek. S přetištěný nekrologem K. Čapka (LN 4. 5. 1921).
Article
3
by Borecký, Vladimír, 1941-2009
Published Praha : Triton, 2005.
Annotation: S úvodem Kreativní zdroje kultury (s. 9-11) a s kapitolami: Osobnost a kultura (Personalizace a autenticita proti identifikaci a adaptaci), s. 13-30;...
Book
4
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 46, 24. 2., příl. Magazín Dnes, č. 8, s. 6-15
Annotation: Stať o výstředních osobnostech nedávných českých dějin, též o literátech.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 133, 8. 6., příl. Salon, č. 171, s. 4
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Ba za mar. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva (převzatá z příl. deníku Právo - Salon, 2000, č. 171, s. 4) k výboru z díla J. Hrona Metánovského vydaného v kompletu s CD (to obsahuje...
Book Chapter
7
by Blümlová, Dagmar, 1949-
Published Pelhřimov : Nová tiskárna, 2000.
Annotation: Soubor první stovky portrétů (též uvedených literátů) vycházejících od jara 1998 v regionální příloze Mladé fronty Dnes.
Book
8
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 40, 1992, č. 3, červen, s. 489-501
Annotation: Studie o díle filozofa, jazykovědce a básníka J. H.
Article
9
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 128, 2. 6., s. 4
Annotation: K 150. výročí narození podivínského filologa (4. 6. 1840-29. 4. 1921).
Article
10
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 80, 1991, č. 99, 27.-28. 4., příl. Magazín Pochodně, s. 8
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 5, s. 403-423
Annotation: Studie; analýza textů autorů: Hron Jakub, Paroubek Otakar G., Mráz Stanislav, Racek Adolf.
Article
12
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2010, č. 32, březen, s. 50-51
Annotation: Úvodní poznámka k výběru básní českých autorů (s. 52-53), odvolávající se na studii Vl. Boreckého a básně J. Hiršala a B. Grögerové.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 20, 27. 11., s. 10
Annotation: Poznámka o J. Hronovi a jeho neologismech; v rubrice Ejhle slovo.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 103, 3. 5., s. 18
Annotation: Zpráva o chystaném otevření muzejní expozice 19. 5. 2007 v obci Častrov-Metánov na Pelhřimovsku.
Article
15
by Borecký, Vladimír, 1941-2009
Published Praha : Gutenberg : Osvětový spolek Jakuba Hrona, 2007.
Annotation: První monografie o J. Hronovi, s Úvodem (s. 7-14) a s kapitolami: Životní osudy; Vynálezy; Buňát jako pentagonální dodekaedr; Klíče k Hronově...
Book
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 36, 5. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
17
In: Skutky lidské čili Špatnoty žijby a konby lidské. -- s. 199-201
Annotation: Medailonky J. H., K. Čapka a R. Těsnohlídka, jejichž dobových fejetonů je použito místo doslovu; výbor je pořízen z díla Skutky lidské čili...
Book Chapter
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2009, č. 1, s. 15-23
Annotation: Studie ke dvěma proudům komiky - naivní a absurdní komice v českém kontextu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 19, 14.-20. 5., s. 10
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním a deníkovým zápiskům vynálezce a insitního básníka J. H. (též Hron Metánovský Jakub).
Article
20
In: Škrt. -- ISSN 0862-6006. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Výběr z jeho textů.
Article