By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 282, 5. 12., příl. Salon, č. 1152, s. 16
Annotation: Zpráva o konání křtu monografie P. Hrušky "Daleko do ničeho" o básníkovi I. Wernischovi.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 297, 23. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 101-108
Annotation: Recenze básnických sbírek J. Štěpána, T. Přidala, R. Fridricha a P. Hrušky.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 12. 2012
Annotation: Zpráva o vítězích ankety Kniha roku Lidových novin; připojen seznam.
Article
5
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 77, léto, s. 23-25
Annotation: Polemická glosa k odstoupení P. Hrušky z komise Státní ceny za literaturu.
Article
6
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, příl. Poiésis, březen
Annotation: Článek o básních P. Hrušky publikovaných v č. 1/2018 časopisu Host (in: Host, roč. 34, 2018, č. 1, 19. 1., s. 4, 14, 29, 48), básnické sbírce...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 20, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Autor ve svém článku reaguje na diskuse, které vyvolalo odstoupení básníka a literárního historika P. Hrušky z komise pro udělování Státních...
Article
8
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 3
Annotation: Zpráva o literárních akcích v Knihovně Goethe-Institutu v rámci "Týdne knihoven"; mj. o výstavě "Tady a teď", která se věnuje současné německé...
Article
9
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 159, 12. 7., s. 9
Annotation: Zpráva o účasti literárních osobností na hudebním festivalu Colours of Ostrava, zmíněni jsou J. Topol, J. Urban, J. Kirchick, V. Cílek, P. Hruška,...
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. 68-73
Annotation: Soubor deníkových zápisků doplněný devíti básněmi a jednou básní v próze; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 5. 6. 2017
Annotation: Zpráva mj. o vydání nové sbírky P. Hrušky.
Article
12
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 51
Annotation: Článek o chystaném festivalu poezie "Potulný dělník", konaném v Brně ve dnech 19.-20. října 2018; autorská čtení zde budou mít mj. P. Hruška,...
Article
13
14
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 6/7, s. 2-3
Annotation: Referát z německo-české překladatelské dílny ViceVersa, která proběhla v červenci v pražském Goethe-Institutu, pozornost byla soustředěna...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 11
Annotation: Fejeton o cenách Magnesia Litera, o kauze kolem kavárny Liberál, v níž se uskutečnil večer stoupenců xenofobně a protislamisticky smýšlejícího...
Article
17
18
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 30. 10. 2013
Annotation: Rozhovor s básníkem a literárním historikem P. Hruškou; připojena báseň P. Hrušky "Palivo".
Article
20