By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 4. 1., příl. Scéna, s. 16
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "1x6 pohádek" (Divadlo J. K. Tyla, 7. 12. 2019).
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 24, 29. 1., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 28. 1. 2020
Annotation: Recenze na představení J. Nohavici v Divadle Viola.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 53
Annotation: Recenze na soubor korespondence básníka V. Holana "Umlkám do čekání" editora M. Dvořáka stylizovaná jako dopis básníkovi.
Article
6
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
7
In: Ve znamení "jadis".... -- Přední záložka
Annotation: Komentář textu; s vysvětlivkami (s. 155-187); s Prameny a literaturou (s. 189-190); s Ediční zprávou (s. 191-198); s Jmenným rejstříkem (s. 199-204);...
Book Chapter
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
10
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 3. 2015
Annotation: Referát o výstavě věnované malíři a ilustrátorovi J. Trnkovi, důraz je kladen na jeho ilustrace a tvorbu s F. Hrubínem.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 86-92
Annotation: Článek o literárních vlivech J. Soukupové, uvedeny jsou ukázky básní O. Hanuse, A. Přidala, F. Hrubína, J. Hostáně; připojena bio-bibliografická...
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 11, 13. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 14.-20. 8., příl. Perspektivy, č. 33, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 82-88
Annotation: Článek, v němž S. Fischerová přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie F. Hrubín, J. Seifert, K. J. Erben, F. Halas,...
Article
17
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 89-92
Annotation: Článek, v němž J. Janatka přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie V. Holan, V. Nezval, I. Blatný, I. Wernisch,...
Article
18
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 23, 28. 1., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 28. 1. 2019
Annotation: Nekrolog herce L. Munzara, který též přednášel českou poezii v Divadle Viola, mj. poezii F. Hrubína.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 23, 28. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka na vystupování herce L. Munzara v Divadle Viola, kde přednášel poezii F. Hrubína a J. Seiferta.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 5, 27. 2., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article