By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 26. 10. 2005
Annotation: Článek o adaptacích literárních děl na divadelních scénách; důraz je kladen na představení režiséra I. Krobota "Báječná léta pod psa"...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 1, 7. 1., s. 2-4
Annotation: Novoroční anketa mezi lidmi různých oborů. Odpovídá i Fr. Hrubín.
Article
3
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 3, 2013, č. 2, červen, s. 26-27
Annotation: Referát o divadelní adaptaci poemy F. Hrubína olomouckým Divadlem Tramtarie.
Article
4
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 2, 2004, č. 6, 19. 8., s. 4
Annotation: Článek o Romanci pro křídlovku, na s. 5 otištěn úryvek.
Article
5
6
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 10, 1999, č. 3, s. 51-53
Annotation: Rozhovor s tvůrci ostravské dramatizace básně F. Hrubína; předchází mu referát o inscenaci.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 23. 9., s. 5
Annotation: Recenze ostravské inscenace Hrubínovy Romance; úvaha nad současnou úrovní českého divadla a divadelní kritiky.
Article
8
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 35, 14. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
9
Published Ostrava ; Olomouc : Krajské kulturní středisko : Okresní kulturní středisko : Krajský pedagogický ústav v Olomouci : Krajský filmový podnik v Ostravě, 1987.
Annotation: Mj. se statěmi: Jančová Vlasta, Jan Otčenášek a film (s. 1-18, včetně filmografie: Otčenášek Jan, též viz s. 86-88); Petrů Eduard, Středověké...
Book
10
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1961, říjen, s. 6
Annotation: Přehled s ukázkami a autorskými poznámkami F. Hrubína a J. Skácela.
Article
11
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, duben, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 3, s. 203-224
Annotation: Rozbor.
Article
13
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 1, 1989, č. 2, s. 38-62
Annotation: Studie o vztahu filmového přepisu a literární předlohy z připravované knihy M. M. Literatura ve filmu.
Article
14
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 52, 1991, č. 1, leden, s. 21-27
Annotation: Studie; Hrubín František, Romance pro křídlovku.
Article
17
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Roč. 1 (18), 2009, č. 3, s. 42-58
Annotation: Studie analyzující slovenské překlady básnické tvorby F. Hrubína založená na srovnání překladů M. Rúfuse a J. Kostry. Doplněno o bibliografii...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 57, 9. 3., s. 12
Annotation: Poznámka o Romanci pro křídlovku.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 8, 17. 4., s. 6
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 41, 1980, č. 4, prosinec, s. 286-290
Annotation: Rozbor.
Article