By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
2
In: Refrény času. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke společné česko-slovenské básnické antologii; s další uvedenou předmluvou a průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
Book Chapter
3
In: Nejlepší české básně 2018. -- S. 71-76
Annotation: Komentář editora jubilejního desátého svazku "Nejlepších českých básní" shrnuje jeho obsah (s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o editorovi);...
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 6. 2018
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2011
Annotation: Zpráva o vítězích cen Magnesia Litera.
Article
6
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 4. 2005
Annotation: Zpráva o nominovaných knihách čtvrtého ročníku literární ceny Magnesia Litera; připojen přehled nominovaných děl.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 11. 2005
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Bohumila Polana plzeňskému překladateli a básníkovi J. Hrubému.
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 26. 9. 2006
Annotation: Rozhovor s J. Hrubým o tom, jaké je to být básníkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 26. 2. 2016
Annotation: Zpráva představuje autory a publikace nominované na Magnesii Literu 2011.
Article
11
In: Sto nejlepších českých básní 2012. -- s. 197-215
Annotation: Doslov; - výbor je uspořádán do oddílů: Slušní lidé zaspávají zkázu; A také spinely z mořské hvězdice; Život je jinde; Radši ani nedýchej;...
Book Chapter
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
13
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 52-53
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy, věnovaných mj. knihám J. Hrubého, I. Klímy, K. Erbové, V. Noskové, J. Dědečka, I. Hurníka, D. Fischerové...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 83-84
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
15
Published Plzeň : Knihovna města Plzně ve spolupráci s Pro libris, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Bibliografie J. Hrubého vydaná u příležitosti 80. výročí jeho narození. Soupis zahrnuje básnickou tvorbu z let 1958-2012 a výběrově biografické...
Book
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky. U K. Frühbauerové uveden rok narození 1992.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 1, leden, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 48, 26. 11., s. 1131
Annotation: Stať o básnické tvorbě J. Hrubého. Rovněž otištěna jeho báseň "V kupoli cirku".
Article
20
by Novotný, Vladimír, 1946-
Published České Budějovice : Nová Forma, 2012.
Annotation: Soubor polemik a úvah o literárněkritické a literárnělexikografické recepci spisovatelů spjatých se západními Čechami; - některé texty vyšly...
Book