By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 28, 1986, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s výročím narození F. Halase a J. Seiferta ohlíží za dvěma samizdatovými tituly - za monografií "Rozloučení s Jaroslavem...
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 33, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze té, dle autora, nejhorší ("Z kulturních zápasů" od L. Štolla) a nejlepší knihy ("Rozloučení s Jaroslavem Seifertem" od Z. Hrubého)...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 2
Annotation: Článek v reakci na postesk I. Klímy, že se - vyjma jediného příspěvku Jazzové sekce - v samizdatu mlčí o slavnostní řeči našeho jediného...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 46, 1987, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 47, 1987, s. 4
Annotation: Báseň převzatá z almanachu "Na střepech volnosti"; s rozsáhlou poznámkou.
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 57, 1988, s. [1]
Annotation: Zpráva informující o připravovaném vydání sborníku českých nepublikujících básníků - původně opsaného pro edici Česká expedice - v...
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 35, 10. 2., s. 5
Annotation: Justl Vladimír; doplnění jeho článku O poezii na prahu roku 1990 (LD, 27. 1.); mj. o strojopisném sborníku Na střepech volnosti, Česká expedice.
Article
8
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 277-278
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Most a.t.d.. -- R. 1991, č. 2, [jaro], s. 166-170
Annotation: Recenze; editorem patrně Hořec Jaromír.
Article
10
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 19/20, září/říjen, s. 13
Annotation: O české poezii v druhé polovině 40. a v 50. letech a o aféře s pamfletem na poezii V. N. Socialistická láska; polemika s: Brousek Antonín, Na...
Article
11
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 57, 7. 3., s. 5
Annotation: Recenze. Dříve vydáno pod pseudonymem Hrubý Zdeněk.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 77, 31. 3., s. 4
Annotation: Hořec Jaromír; recenze.
Article
13
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 2, 20. 1., s. 8
Annotation: Komentář uspořadatele ke vzniku knihy; k otištěnému doslovu J. H. k samizdatovému vydání (pod pseudonymem Hrubý Zdeněk, 1987).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 13, 26. 3., s. 14
Annotation: Editor vl. jm. Hořec Jaromír; též o antologiích Hodina naděje, usp. Gruša Jiří, Uhde Milan, Vaculík Ludvík, Toronto, Sixty Eight Publishers...
Article
15
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 9, 1989, č. 2, červen, s. 18-19
Annotation: Mj. o seznamech knih vyřazovaných z veřejných knihoven a o večeru poezie: Blatný Ivan, v divadélku Rubín. - Pseud. autora článku Hrubý Zdeněk.
Article
16
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 1, červen, s. [38]
Annotation: Báseň. Neuchopitelnost chvíle.
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 63, 1988, s. [1]-3
Annotation: Článek informuje o produkci České expedice, jež je tematicky spjata se srpnem 1968, konkrétně hovoří o sbírce poezie J. Čecha "Soudný den"...
Article