By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 273, 25. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 22. 11. 2019
Annotation: Článek o novém vydání knihy "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského.
Article
2
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Dvojrecenze na výtvarné adaptace díla J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 11, listopad, s. [2]
Annotation: Úvaha o metaforách v poezii, autor zmiňuje antologii "Pegasovo poučení"; připojena jeho báseň.
Article
4
In: Dnes a denně. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 2, s. 18-22
Annotation: Článek se věnuje dějinám krátkých básnických útvaru v české poezii. Text je doplněn ukázkami tohoto druhu básní od níže zmíněných...
Article
6
online
In: Čítárny [online]. -- 23. 7. 2019
Annotation: Zpráva připomíná Komenského "Labyrint světa a ráj srdce" ; připojena ukázka.
Article
8
In: Hodinky s ohňostrojem. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorovi a ilustrátorovi.
Book Chapter
9
In: Sto nejlepších českých básní 2012. -- s. 197-215
Annotation: Doslov; - výbor je uspořádán do oddílů: Slušní lidé zaspávají zkázu; A také spinely z mořské hvězdice; Život je jinde; Radši ani nedýchej;...
Book Chapter
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 83-84
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným knihám.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 25, 30. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 5, s. 13-17
Annotation: Reportáž o tom, jak si čeští básníci opatřují obživu (uvedeno na několika příkladech).
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 27, 1997, č. 2, 2. strana obálky
Annotation: Rozhovor a biografická poznámka; ke kolážím umístěným v čísle.
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 34, 21. 8., s. 19
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 16. 5., s. 20
Annotation: Ohlasy na otevřený dopis M. Huptycha na podporu pražských bezdomovců (Tvar č. 7/2013).
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 8, s. 21
Annotation: Anotace. Doplněno o otisk básně Čvaňhák býval také švihákem a jedné z abstraktních fotomontáží M. Huptycha z uvedené sbírky (s. 22-23).
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Blázinecké. -- s. 45-47
Annotation: Doslov; - s bio-bibliografickými poznámkami o autorovi (s. 41, s fot.) a ilustrátorovi (s. 43, s fot.).
Book Chapter
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 131, 6. 6., příl. Salon, č. 825, s. 7
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedené knize.
Article
19
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 19, 2012, č. 4, s. 58
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o M. H., připojená k ukázce z jeho tvorby (s. 58-59).
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 9, 19. 2., s. 19
Annotation: Recenzní poznámka.
Article