By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 6. 2017
Annotation: Medailon folkloristy a sběratele pohádek M. Mikšíčka.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 14, 3. 4., s. 24
Annotation: Článek o historii "Riegrova slovníku naučného".
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 17, 14. 8., s. 14
Annotation: Referát o výstavě "Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování", která probíhá v Letohrádku Hvězda ve dnech 13....
Article
5
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 16, 8. 5.
Annotation: Článek o motivu Tater v poezii a próze spisovatelů štúrovské generace.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 120-124
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 37-45
Annotation: Studie se zabývá idyličností a malebností v cestopisech "Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku" A. Medňanského a "Prechádzka po považskom svete"...
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 8, s. 87-90
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [5], září/říjen, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 64, 1955, č. 5/6, srpen, s. 264-281
Annotation: Studie o dějinách kulturních vztahů mezi Čechy a Slováky.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
13
In: Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov. -- s. 5-12
Annotation: Přehledová studie k antologii textů slovenských spisovatelů vztahujících se k Praze; s medailonky zastoupených autorů, uvozujícími ukázky z...
Book Chapter
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
15
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- R. 1967, s. 75-76
Annotation: Medailon se stručnou bibliografií a literaturou o něm na s. 281.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 188, 10. 7., příloha, s. 2
Annotation: O významu cesty J. M. H. pro česko-slovenskou vzájemnost.
Article
17
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 19, 1983, č. 3, květen/červen, s. 8
Annotation: Citováno ze vzpomínek několika pamětníků na působení J. M. H. v Záhorí.
Article
18
In: Slovácko. -- ISSN 0583-5569. -- Roč. 49, 2007, s. 221-229
Annotation: Studie, která na základě dopisu M. Vladyky rozkrývá moravsko-slovenské vztahy v 40. letech 19. století v Uherském Hradišti.
Article
19
In: Sdružení knihoven České republiky. -- R. 2004, s. 15-22
Annotation: Referát přednesený na kolokviu.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 36, 3. 9., s. 1
Annotation: Recenze.
Article