By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 36, 1980, č. 28, 4. 7., s. 15
Annotation: Reportáž o rekonstrukci Husova muzea.
Article
2
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- R. 1980, č. 11, listopad, s. 30-32
Annotation: Popis.
Article
3
4
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 27, 1986, Heft 2, s. 398-399
Annotation: Referát o doprovodném odborném kolokviu (22. 9. 1986) k výstavě "Jan Hus und die Hussiten in europäischen Bezügen", uspořádané Muzeem revolučního...
Article
5
In: HOP : Historie - Otázky - Problémy. -- ISSN 1804-1132. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 214-216
Annotation: Referát o expozici v Husově domě v Kostnici.
Article
6
by Smolíková, Klára, 1974-
Published Praha : Albatros, 2015.
Annotation: Ilustrovaná kniha přibližující dětem českou historii.
Book
7
Annotation: Kolektivní monografie - doprovodná publikace k expozici v Husově domě v Kostnici; obsahuje Seznam literatury (s. 245-249).
Book
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 169, 19. 7., s. 3
Annotation: O expozici věnované J. H. a husitství.
Article
9
online
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 53, 2013, č. 1, s. 35-42
Annotation: Studie předkládá historii snah o identifikaci domu, v němž Hus pobýval před svým uvězněním.
Article