By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 13. 4. 2012
Annotation: Článek o vystoupení brněnského divadla Husa na provázku v pražské Arše, kde soubor bude prezentovat mj. inscenaci "Tichý Tarzan".
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. 18
Annotation: Referát.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 29. 10., s. 7
Annotation: Článek shrnuje výsledky vltavské ankety Kánon100 o nejzásadnější česká umělecká díla.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 20, 27. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 16, 2. 10., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s T. Marečkovou (*1995) mj. o jejím působení v divadle Husa na provázku a o situaci v divadle před a po odchodu V. Morávka.
Article
6
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 5, květen, s. 10-13
Annotation: Článek o životě a díle J. Mahena, zmíněno je mj. divadlo Husa na provázku a Mahenův památník.
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 29. 12. 2008
Annotation: Článek o kulturních akcích spojených s osobou V. Havla, které se konaly v roce 2008.
Article
8
9
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 9-18
Annotation: Studie o dramatu J. Mahena "Dezertér"; text je zkrácenou a upravenou verzí slovníkového hesla psaného pro projekt "Moderní česká divadelní hra...
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2008
Annotation: Zpráva o konání přehlídky divadelní produkce brněnského divadla Husa na provázku v pražském divadle Archa.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 11. 6., s. 19
Annotation: Poznámka o kabaretu z díla I. Wernische.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 129, 4. 6., s. B12
Annotation: Zpráva o celodenním programu k oslavě M. Uhdeho a M. Štědroně v divadle Husa na provázku (11. 6. 2013).
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 14
Annotation: Referát o pražské premiéře projektu Taková slavnost!, "inscenační tetralogie" divadla Husa na provázku, ztvárňující díla bratří Čapků.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 1, [červen], s. 92-111
Annotation: Studie, mj. o inscenaci dramatu V. Beránka; připojeny opisy dobových dokumentů a též bibliografie ohlasů Beránkovy hry (s. 201-214).
Article
15
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 24-28
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
16
by Tuček, Jaroslav, 1938-
Published Brno : Barrister & Principal, 2012.
Annotation: Vzpomínky zachycující dobu osmdesátých let na brněnské divadelní scéně.
Book
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 11, 5. 3., s. 11
Annotation: O pozapomenutém literárním žánru rozhlásku a pokusu o jeho vzkříšení studenty JAMU ve spolupráci s ČRo a Husou na provázku.
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 1, leden, s. 59
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 31
Annotation: O původu jména divadla Husa na provázku, nalezeného v díle J. Mahena, a o spojitostech v poetice souboru a spisovatele.
Article
20
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 53
Annotation: Autorova vzpomínka na účinkování v divadle Husa na provázku.
Article