By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 10, říjen, s. 596-598
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 3, duben, s. 66-67
Annotation: Nekrolog rovněž připomíná Gottwaldův přínos české kultuře.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 134, 8. 6., s. 3
Annotation: Medailon k 30. výročí úmrtí.
Article
4
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 35, 1951/1952, s. 170-172
Annotation: Referát se věnuje Hviezdoslavově knižnici, titulům, které vydala, a jejich edičním úpravám. Podrobněji se autorka věnuje slovensko-českým...
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 35, 1949, č. 1/2, duben, s. 45-46
Annotation: Zpráva o plánovaném souborném vydání básníkova díla u příležitosti 100 let jeho narození.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 5/6, květen/červen, s. 250-252
Annotation: Zpráva o nalezení nové Hviezdoslavovy básně v pozůstalosti J. Škultétyho.
Article
8
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 8, říjen, s. 372
Annotation: Zpráva o úspěchu získávání předplatitelů pro Hviezdovlavovo dílo z podnětu prezidenta republiky.
Article
9
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 57 (17), 1959, č. 1, 15. 4., s. 88-93
Annotation: Stať srovnává osobnosti básníků P. Bezruče a I. Kraska.
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 2, 15. 2., s. 50-53
Annotation: Medailon o básníku Hviezdoslavovi při příležitosti stého výročí jeho narození.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 13, 31. 3., s. 307
Annotation: Recenze překladu Hviezdoslavovy rozsáhlé básně do češtiny.
Article
12
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [2], duben/květen/červen, s. 25-27
Annotation: Dopis Jiřiny Kintnerové literární postavě Haně Čajkové ze slovenské lyrickoepické básně Hajníkova žena.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 34, 27. 8., s. 2
Annotation: Rozbor srovnávající překlady L. N. Zvěřiny a J. Kintnerové lyricko-epické básně P. Országha-Hviezdoslava.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 62, 15. 3., s. 6
Annotation: Recenze knihy studií A. Matušky.
Article
20