By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 30-31
Annotation: Zpráva o akci konané 11. 1. 2000 v Praze.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 4, s. 35-36
Annotation: Článek o semináři na PdF UK v Praze, který uspořádala česká sekce IBBY 29. 10. 2000.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 1. 12., s. 2
Annotation: IBBY; referát o 24. kongresu konaném 11.-15. 10. v Seville.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 45, 5. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor o kongresu IBBY (International Board on Books for Young People) v Berlíně; s biografickou poznámkou o spoluzakladateli čs. sekce IBBY Společnost...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 371
Annotation: Glosa o 23. kongresu IBBY (Berlín, 7.-12. 9.) s citacemi z článku účastníka kongresu: Tichý Jaroslav, Dětská kniha má být artefakt, Tvar 3,...
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 42, 1986, č. 45, 22. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor s předsedou Čs. sekce IBBY.
Article
7
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 46, 9. 11., s. 11
Annotation: O rozhodnutí IBBY zřídit: Medaile Bohumila Říhy a prvých jejích laureátech: Kysel'ová Lýdia, Scherf Walter.
Article
8
Published Praha : Albatros, 1980
Annotation: Medailóny současných autorů dětských knih; vydáno u příležitosti 17. kongresu IBBY.
Book
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 4, duben, s. 203
Annotation: Z textu poselství představitele západoněmecké sekce IBBY.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1, leden, s. 5-9
Annotation: Komentář k projevům na 17. kongresu IBBY (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 2, únor, s. 76-79
Annotation: Komentář k jedné oblasti jednání 17. kongresu IBBY (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 5, květen, s. 296-299
Annotation: Komentář k projevům na toto téma, předneseným na 17. kongresu IBBY (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 396-397
Annotation: O cenách za nejlepší knihy pro děti a mládež vydaných v uplynulých dvou letech v socialistických státech; jednu z cen udělených v květnu porotou...
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 308-312
Annotation: Příspěvek na 18. kongresu IBBY (Cambridge, 6.-10. 9. 1982) o úloze pohádky v životě dítěte; s rozborem několika známých pohádek.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1986, č. 209, 5. 9., s. 5
Annotation: Zpráva z 20. kongresu IBBY (Tokio, 18. 23. 8.).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 18, 4. 5., s. 2
Annotation: K jeho uvedení do funkce předsedy čs. sekce IBBY po zesnulém: Říha Bohumil.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 8, říjen, s. 476-478
Annotation: Z diskusního příspěvku na 20. kongresu IBBY (Tokio, 1986).
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 214, 10. 9., s. 11
Annotation: Erben Karel Jaromír; recenze; též zmínka o: Příběh v měnícím se světě dítěte, sborník referátů z 18. kongresu IBBY pořádaném 6.-10....
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 8, říjen, s. 472-473
Annotation: Rozhovor s prezidentem IBBY u příležitosti jeho 60. narozenin.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 2, únor, s. 125
Annotation: Dík za účast při uspořádání 17. kongresu IBBY (Praha 28. 9.-3. 10. 1980).
Article