By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 2. 2. 2016
Annotation: Básně M. Iljašenko ze sbírky "Osip míří na jih"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 4, 16, 53, 74, 95
Annotation: Básně z rukopisu připravované sbírky "Sv. Outdoor"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 3
Annotation: Glosa k nedávno skončenému knižnímu veletrhu v Lipsku, jehož čestným hostem byla Česká republika; autor se pozastavuje nad absencí řady českých...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 214, 14. 9., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Zpráva o festivalu "Literatura v parku", který pořádá Pražský literární dům. Z českých autorů na festivalu budou číst A. Mornštajnová,...
Article
7
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 5. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Iljašenko o její tvorbě, o české a ukrajinské literatuře a o rezidenčním pobytu pro spisovatele v Budapešti; připojena bio-bibliografická...
Article
8
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 11. 10. 2016
Annotation: Reportáž z literární diskuze na téma "Zločin a trest", která se uskutečnila v rámci "Festivalu Spisovatelů Praha" a které se mj. zúčastnila...
Article
9
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Antologie nejlepších českých básní roku 2019 společně vybraných editory D. Jedličkou a R. Fridrichem a řazených abecedně podle příjmení...
Book
10
11
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 6. 6. 2019
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 10
Annotation: Reportáž o akci "Básně v karanténě", v rámci které četli své básně čeští a slovenští básníci a básnířky ze svých domovů v době...
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 27, 22. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 90, březen, s. 32
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce básní otištěných v bloku Básně z poslední doby (s. 17-32), ve kterém jsou dále otištěny básně M....
Article
15
In: Páté Dny poezie. -- S. 7
Annotation: Předmluva pořadatelky sborníku prací účastníků Dnů poezie v Broumově; s biografickými poznámkami Stručně o autorech (s. 154-160) o 68 zastoupených...
Book Chapter
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 8, Recenzní příloha, s. 21-24
Annotation: Soubor glos u básní začínajících autorů.
Article
17
In: Výčepní list. -- R. 2004, č. 7, 7. 7., příl. Litera, s. 4
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 5, 13. 10., s. 28-29
Annotation: Referát z udílení Ceny Václava Buriana, kterou získla M. Děžinský (další nominace: M. Iljašenko, J. Jarniewicz). Cenu za kulturní přínos...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 17, 6. 10., s. 13
Annotation: Reportáž o udílení nově založené ceny. Nominovaní byli M. Děžinský, M. Iljašenko a J. Jarniewicz. Vítězem se stal M. Děžinský, který...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 22-26
Annotation: Reportáž z 26. ročníku Festivalu spisovatelů Praha (říjen 2016), zejména o hlavních hostech festivalu - J. M. Coetzee, Ch. Palahniuk, K. Daúd,...
Article