By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1322-1324
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 2. 6. 2017
Annotation: Článek o historii a současnosti debaty o pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského.
Article
3
Annotation: Sborník z konference "Literatura faktu dnešních dnů - žánry a průniky" uspořádané v 18. 10. 2017 na Univerzitě Karlově; s uvedenými příspěvky,...
Book
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 81, 5. 4., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek o životě a díle M. Ivanova, zmíněny jsou mj. náměty jeho děl, jako byly Rukopisy či K. H. Mácha.
Article
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 111-118
Annotation: Stať o knihovnách a jejich zobrazení v literatuře. Autorka připomíná mj. metaforu knihovny jako labyrintu; připojena biografická poznámka (s....
Article
6
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 4, prosinec, s. 14-15
Annotation: Vzpomínka na zkoumání Rukopisu královéhradeckého a zelenohorského a peripetie s tím spojené.
Article
7
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 25, 2019, č. 2, květen, s. 16
Annotation: Článek o M. Ivanovi a literatuře faktu ku příležitosti 90. výročí Ivanova narození.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 6, 8. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor o své rodině.
Article
9
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 15, 18. 1., příl. Telegraf na víkend, s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 13, 16. 1., s. 7
Annotation: Rozhovor, mj. o připravované knize Kdo zabil Jana Baťu.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1922-1928
Annotation: Polemika s kritikou Miroslava Ivanova, jenž antologii vyčítá absenci zaměření a sjednocujícího prvku. Buriánek označuje antologii jako reprezentativní...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 38, 24. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 47, 2005, č. 6, 8. 2., s. 44-47
Annotation: Článek o sporech o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského se vrací i k historii jejich objevení.
Article
15
by Adlt, Jaromír, 1930-, Cílek, Roman, 1937-, Ivanov, Miroslav, 1929-1999
Published Pelhřimov ; Praha ; Bratislava : Vydavatelství 999 : český Klub autorů literatury faktu : slovenský Klub autorů literatury faktu, 2003.
Annotation: S uvedenými úvodními statěmi (oproti předchozímu vyd. rozšířenými); - se soupisy laureátů cen za literaturu faktu - E. E. Kische (s. 346-349,...
Book
16
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 85, 9. 4., s. 19
Annotation: Stručný medailonek k nedožitým pětasedmdesátinám.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 86, 10. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor o M. I. s jeho přítelem, členem Klubu autorů literatury faktu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 23, 31. 5., s. 3
Annotation: O zkoumání pravosti RZK prováděném Kriminalistickým ústavem v 60. letech a vzniku knihy M. Ivanova na toto téma; s úryvky z jeho dopisů.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 27, 7. 7., s. 4
Annotation: Poznámka k 2. vydání.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 257, 4. 11., s. D1
Annotation: Portrét K. H. Máchy - k výročí 170 let od jeho smrti.
Article