By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Karla Čapka, kterou uděluje Český PEN klub; za rok 2020 ji získal V. Jamek.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 3, s. 212-224
Annotation: Přehledová studie uvádí na základě široké excerpce názory současných českých spisovatelů na jejich těsnou spjatost s mateřským jazykem,...
Article
3
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 126
Annotation: Glosa ke studii V. Jamka Muž, který se nikdy nesmál (Souvislosti č. 2/3, 2003).
Article
4
by Jamek, Václav, 1949-
Published Praha : Torst, 2003.
Book
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 4. 3., s. 55
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 147-148
Annotation: Polemika s glosami v KPRR č. 27 (týká se V. Jamka a J. Bednářové); připojena odpověď M. Špirita.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 22, 24. 5., s. 1 a 15
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho francouzsky psaných textech.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 133, 8. 6., s. 8
Annotation: Zpráva o udělení 7. 6.; též o udělení Ceny Toma Stopparda V. Jamkovi.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 155, 3. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 162, 14. 7., příl. Francie & Česko, s. 1-3
Annotation: Soubor medailonů několika osobností, zosobňujících česko-francouzské kulturní kontakty, mj. M. Kundery, J. Rupnika, M. Železnou-Davouze, M. Fleischmanna,...
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 23-25
Annotation: Nepodepsaná zpráva o udělení Cen Nadace Charty 77 za rok 2004.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 25-29
Annotation: Nepodepsaná zpráva o udělení Cen Nadace Český literární fond.
Article
15
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 21, 25. 5., s. 39
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
Published Brno : Doplněk, 2001.
Annotation: Výbor z rozhovorů (mj. s uvedenými osobnostmi) je doplněn medailonky interviewovaných (s. 741-834); názvy rozhovorů a data jejich původního otištění...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 15, 8. 4., s. 2
Annotation: Polemika s přednáškou V. Jamka o současné české literatuře Krysy opouštějící loď (LtN č. 14/2002).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 7, 4. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 16, 15. 4., s. 85
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
Published Praha : Nadační fond FSP, 2002.
Annotation: Programový katalog festivalu, s anglicko-českými medailonky zúčastněných spisovatelů (a s ukázkami z jejich děl), s rozhovory s J. Genetem z...
Book