By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 1, s. 122-127
Annotation: Recenze studie M. Koldinské (Kuděj, roč. 5 (2003), č. 2, s. 83-101).
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 41, 6. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 262, 8. 11., s. 7
Annotation: Nekrolog; k 20. 10.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 260, 5. 11., příl. Národní 9, č. 45, s. 4
Annotation: Nekrolog k úmrtí autora literatury faktu (20. 10. 1994, Praha).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 5
Annotation: Nekrolog historika, autora literatury faktu (9. 10. 1925, Hulín - 20. 10. 1994).
Article
8
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 43, 9. 11., s. 2
Annotation: Valdštejna Albrecht z; recenze.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 17, 1995, č. 1, s. 38-39
Annotation: O literárním díle historika (9. 10. 1925 - 20. 10. 1994).
Article
10
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 226, 25. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 33, 9. 9., s. 1
Annotation: Kolumbus Kryštof; recenze.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 233, 3. 10., příl. P'92 č. 233, s. 4
Annotation: Recenze; k otištěné ukázce z knihy; Kolumbus Kryštof.
Article
14
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 29/30, 3. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 44, 25. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 2, 5. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 2, 14. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 96, 1993, č. 2, 12. 1., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
19
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 50, 2. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article