By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 268, 19. 11., s. 8
Annotation: Referát o inscenaci opery L. Janáčka "Příhody lišky Bystroušky" podle prózy R. Těsnohlídka "Liška Bystrouška", již uvádí Národní divadlo...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 264, 13. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o znovuotevření Janáčkova divadla po dlouhodobé a rozsáhlé rekonstrukci. Divadlo bude 17. 11. 2018 otevřeno novou inscenací Janáčkovy...
Article
3
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 4
Annotation: Referát na operu "Příhody lišky Bystroušky", která byla uvedena při znovuotevření Janáčkova divadla po rekonstrukci.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 12. 2019
Annotation: Článek o premiéře opery "Příhody lišky Bystroušky" v divadle F. X. Šaldy v Liberci.
Article
6
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 19, 1987, č. 7, červenec, s. 193-195
Annotation: Janáček Leoš, Příhody lišky Bystroušky.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 29, 11. 7., s. 23
Annotation: Článek o vzniku a prvním uvedení opery Příhody lišky Bystroušky.
Article
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 4, duben, s. 316-319
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 14, 6. 9., s. 3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 59, 2015, č. 11, listopad, s. 56-57
Annotation: Článek o vzniku opery Liška Bystrouška a její premiéře 6. 11. 1924.
Article
11
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2014, č. 3
Annotation: Zpráva o dvou aktuálních pražských divadelních premiérách - Příhody lišky Bystroušky (20. 3. 2014), Bylo nás pět (22. 3. 2014) -...
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 10, 15. 5., s. 7
Annotation: Dva referáty mj. na operu "Příhody lišky Bystroušky".
Article
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 128, březen, Literární příl., č. 3, s. i
Annotation: Autor ve svém komentáři upozorňuje na telegram, který K. Čapek 19. 12. 1926 poslal skladateli L. Janáčkovi k premiéře opery "Věc Makropulos",...
Article
14
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva uvádí různá zvířata, která se u nás či ve světě dočkala své sochy, a vyzdvihuje význam lišky Bystroušky v oblasti výtvarné,...
Book Chapter
15
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 218-220
Annotation: Stať pojednává o S. Lolkovi a jeho výtvarné tvorbě, zvláště o jeho kresbách s lesními motivy, které inspirovaly L. Janáčka a R. Těsnohlídka.
Book Chapter
16
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 221-224
Annotation: Stať pojednává o reálném předobrazu Lolkovy lišky Bystroušky, lišce žijící v hájovně na Stříteži, a o jejích dalších uměleckých ztvárněních...
Book Chapter
17
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 229-233
Annotation: Stať seznamuje se vznikem příběhů o lišce Bystroušce a informuje o výstavě "Bílovický salon", jejíž součástí je i část o próze a jí...
Book Chapter
18
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 239-240
Annotation: Vzpomínka na inscenaci Janáčkovy opery "Příhody lišky Bystroušky", otevírající 1. 10. 1965 nové Janáčkovo divadlo v Brně, a na rovněž přítomnou...
Book Chapter
19
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 241-244
Annotation: Stať pojednává o vzniku opery L. Janáčka "Příhody lišky Bystroušky" od inspirace seriálem R. Těsnohlídka v Lidových novinách (na popud hospodyně...
Book Chapter
20
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 256-257
Annotation: Referát o provedení Janáčkovy opery "Příhody lišky Bystroušky" v Kapském Městě v listopadu roku 2009.
Book Chapter