By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., příl. Pátek, č. 4, s. 12-19
Pátek. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o spisovatelce B. Němcové, o recepci jejího literárního díla a korespondence ze strany bohemistů (L. Saicová Římalová, R. Adam, J....
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 20, 15. 5., s. 20
Annotation: Medailon V. Mrštíka.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 27. 1., s. 8
Annotation: Článek o monografii literární historičky J. Janáčkové "Příběh tajemného psaní : o pramenech a genezi Babičky". Monografii v týdnu od 3....
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 4-5
Annotation: Esej o B. Němcové a její recepci v (současné) české literatuře (a literární vědě). Autorka připomíná mj. texty českých spisovatelek (M....
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 208, 5. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 275-279
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 41, 15. 11., s. 10
Annotation: Medailon autorky a recenze románové reedice.
Article
10
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 5-6
Annotation: O přednášce J. Janáčkové v liberecké knihovně 21. 2. 2005.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 431-437
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 275, 25. 11., s. 2
Annotation: Popiska pod snímkem J. Janáčkové a J. Osbornové před odhalovanou pamětní deskou B. Němcové na domě ve Vyšehradské ulici č. 45 v Praze 2.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 852-861
Annotation: Přehledová studie, podávající nástin dějin české "protonaratologie", se soustředí především k příspěvkům J. Mukařovského, F. Vodičky...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 890-892
Annotation: Referát o jedné ze sekcí kongresu.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 6, s. 472-474
Annotation: Referát o konferenci.
Article
17
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 52-65
Annotation: Studie o transformaci folklórních zdrojů v Nerudově Baladě o duši Karla Havlíčka navazuje na podněty prací S. Součka, K. Poláka, A. Nováka,...
Article
18
In: Božena Němcová. -- s. 7-26
Annotation: Předmluva k druhému svazku korespondence (listy č. 154-323, psané jak B. Němcovou, tak B. Němcové), s kapitolkami: Dohled nad korespondencí, Státní...
Book Chapter
19
by Stich, Alexandr, 1934-2003
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
Book
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 11, 14.-20. 3., s. 20
Annotation: Rozhovor; v rubrice Host do domu (podle stejnojmenného rozhlasového pořadu).
Article