By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 135
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 4-6
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 9
Annotation: Reportáž ze křtu knihy "Bohorovné horory" R. Jandy v kavárně Liberál, večera se zúčastnili kromě autora B. Vaněk-Úvalský a M. Mulač.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 15
Annotation: Básně z připravované sbírky "Filo pendere"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Ryby katedrál. -- S. [555]-[557]
Annotation: Antologie obsahuje ukázky z poezie stovky básníků, z nichž každý je zastoupen třemi nejzajímavějšími básněmi a uveden strukturovaným životopisem,...
Book Chapter
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 299, 27. 12., příl. Salon, č. 249, s. 3
Annotation: Esej na stránce nazvané Mobilyrika (o nové formě poezie psané na mobilu a posílané jako SMS), který je proložen ukázkami mobilyrické tvorby...
Article
10
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 8, listopad, s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 2. 7., s. 9
Annotation: Biografická poznámka k otištěným veršům z cyklu Zbla.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 3, 1992, č. 5, s. 120
Annotation: Szpuk Roman, Antošová Svatava, Janda Robert, Gordon Zbyněk Ludvík; soubor biografických poznámek k otištěným básním (s. 113-119) členů sdružení...
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [1], 1990, č. 3, s. 113
Annotation: Rut Přemysl (nar. 1954), Malovcová Helena (roz. Kuníková, nar. 1933), Karlický Michal (1947), Filipec Lubomír (1950), Janda Robert (1966); u výběru...
Article
14
In: Nejlepší české básně 2010. -- s. 121-140
Annotation: Esej doprovázející antologii básní (údaje o původním otištění viz v Ediční poznámce); výbor je uspořádán do oddílů: Probudilo mě neco...
Book Chapter
15
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 55, březen, s. 17
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u básní otištěných na s. 15-17.
Article
16
In: Okruh. -- ISSN 1211-927X. -- R. 1998, č. 5, s. 18-19
Annotation: O vztahu R. S. k R. J. a jeho poezii; u básně R. J. na s. 19.
Article
17
In: Pěší zóna. -- R. 1997, č. 1, s. 105
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky jeho veršů ze sbírky Utrum Éther (s. 96-99).
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 12, prosinec, s. 1
Annotation: Úvodník, ve kterém je mj. informace o nových laureátech Ceny B. Polana R. Jandovi a A. Zemančíkové. Verše oceněného R. Jandy jsou otištěny...
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 12, prosinec, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 12, prosinec, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article