By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 28. 4. 2006
Annotation: Rozhovor s nakladatelem J. Jandourkem o jeho novém nakladatelství Tartaros mj. o jeho první knize, souboru povídek J. Kesadla "Slepá bohyně a jiné...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 121, 25. 5., s. A11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk autorova eseje "Když křesťané nesmějí milovat".
Article
3
by Herman, Daniel, 1963- kpwa5257
Published Praha : Portál, 2013.
Annotation: Knižní rozhovor.
Book
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 3, p. 37-52
Annotation: Studie je pokusem zaznamenat autory české polistopadové prózy, kteří osobní zkušeností vyšli z křesťanských tradic a v jejichž díle je patrná...
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 180-181
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 41, 12. 10., s. 39
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 280, 2. 12., příl. Salon, č. 395, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 259-268
Annotation: Recenze s mezititulky Zrcadlo Adrianova zrcadla aneb Pokus o portrét podle literárních sebeportrétů, Kolik má člověk knih? [o prózách J. Jandourka],...
Article
10
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 14, 2004/2005, č. 4, 20. 12. 2004, Literární a výtvarná příloha, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 12-13
Annotation: Rozbor próz J. Křesadla a J. Jandourka, které tematicky vycházejí ze starozákonního příběhu (postava proroka Daniela, motiv vykonstruovaného...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 29. 1., s. 51
Annotation: Polemika s článkem J. Jandourka (Respekt č. 3/2004).
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 9.-15. 2., s. 20
Annotation: Polemika s úvahou J. Jandourka Literátům nedávejte nic (Respekt č. 3/2004).
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 37-39
Annotation: Polemika s článkem J. Jandourka Literátům nedávejte nic; převzato z týdeníku Respekt, roč. 15 (2004), č. 7, s. 20.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 10, 5. 3., s. 4
Annotation: Polemická glosa k stejnojmenné úvaze J. Jandourka o státní podpoře literatury (Respekt č. 3/2004).
Article
17
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2003, č. 5, 12. 5., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2003, č. 5, 12. 5., s. 1, 5
Annotation: Recenze knih J. J.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 4
Annotation: Glosa k diskusi J. Jandourka a I. Binara (Dokořán č. 29) o podmínkách vydávání současné české literatury.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 3
Annotation: O povolání komentátora.
Article