By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
2
3
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [96]-114
Annotation: Studie se zabývá prozaickou tvorbou Ladislava Dvořáka, hlavně souborem povídek "Šavle meče". Autorka se soustřeďuje na analýzu věcnosti ve...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 6, 28. 1., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Nežil jsem nadarmo. A přeci - jsem ztracen!", který byl věnován literárnímu teoretikovi M. Jankovičovi a jeho...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 15
Annotation: Krátké nekrology mj. M. Jankoviče a G. Francla.
Article
6
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2019, č. 64, únor, s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 9, 11. 1., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 2, 5. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o literárních večerech pořádaných ve středisku MŠVV Na Florenci 21, především o tom, věnovaném B. Hrabalovi, který vedl M. Jankovič;...
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 12. 1., s. 20
Annotation: Nekrolog.
Article
12
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 2. 2019
Annotation: Úvaha o esejistické knize italského spisovatele a slavisty A. M. Ripellina "Magická Praha", jež byla proslovena 21. 4. 1993 na konferenci věnované...
Article
13
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 1. 2019
Annotation: Vzpomínka na literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. též dílem B. Hrabala.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 1. 2019
Annotation: Nekrolog literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. dílem B. Hrabala.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 380-389
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče, mapuje jeho vědeckou dráhu; bio-bibliografická poznámka o autorovi studie...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 390-397
Annotation: Studie je součástí souboru příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; věnuje se Jankovičově přínosu k haškologickému bádání. Bio-bibliografická...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 398-405
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 454.
Article
18
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 24. 1. 2019
Annotation: Nekrolog literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. dílem B. Hrabala.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 39, 15. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 18-19
Annotation: Pseudokritické ohlasy na básnické juvenilie M. J., Z. P., M. J. a A. J. otištěné pod názvem Dílna Tvaru.
Article