By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 7-9
Annotation: Polemika s Fučíkovým obrazem v "Přehledných dějinách české literatury" (2012).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 18-23
Annotation: Shrnutí situace, ve které se nachází literární kritika v oficiálních periodikách (Literární měsíčník, Kmen, Brněnský večerník, Rovnost).
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 6. 2015
Annotation: Polemika s názory T. Zmeškala na českou prózu a její kritickou recepci, které autor přednesl v rámci Sjezdu spisovatelů.
Article
8
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 78-81
Annotation: Článek o proměnách autobiografické literatury na Slovensku po roce 1989.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 27. 11. 2014
Annotation: Úvaha o tom, co je vlastně literární událostí, a o hledání průniků čtenářských, kritických a autorských preferencí, inspirovaná debatou...
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 2. 10. 2015
Annotation: A. Drda se ve svém článku obsáhle věnuje případu udání a odsouzení M. Dvořáčka: z policejního záznamu ze 14. 3. 1950 vyplývá, že M. Dvořáčka...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
12
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2018, č. 4, s. 52-55
Annotation: Článek o potřebě literatury a literární vědy jako dialogu s minulostí, který vede k pochopení předešlých generací, vlastní doby i sebe sama.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 3. 2019
Annotation: Recenze. Autor se zmiňuje také o dalších literárněkritických ohlasech Horákovy novely.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 9. 2015
Annotation: Úvaha o úrovni české literární kritiky.
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 29. 10. 2015
Annotation: Úvaha o literárním kánonu, zejm. o modernistických dílech; autor polemizuje s článkem J. Trávníčka věnovaným literární moderně.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: Polemika s kritickou odezvou P. Blažíčka na její analýzu slovníku (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: O reakci P. Blažíčka na kritickou analýzu Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996). O výběru politických faktů v heslech...
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 2., s. 18
Annotation: Komentář k vydání multimediální encyklopedie; s citací vyjádření pracovníků ÚČL, podílejících se na jeho přípravě.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article