By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 5
Annotation: Článek o zobrazení Japonska v české literatuře počátku 20. století a z období socialismu, které autor ukazuje na románu J. Hronka "Jokohama...
Article
2
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 24, [1988], s. 17-37
Annotation: Úryvek z knihy esejů "L'Érotique Japonaise" pojednává o extrémních podobách erotiky v kultuře poválečného Japonska a mísí sociologické a...
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 39, 17. 9., s. 75
Annotation: Recenze na román A. Cimy "Probudím se na Šibuji".
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 171, 26. 7., s. 10
Annotation: Anotace románu A. Cimy "Probudím se na Šibuji".
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 8, 10. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 185, 11. 8., s. 24, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 9. 2018
Annotation: Recenze.
Article
9
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 9, červen, s. 8-9
Annotation: Zpráva o výši rozsudku (čtyři měsíce s podmíněným odkladem na rok) a průběhu hlavního líčení s kulturním aktivistou V. Markem a spolupracovníkem...
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 22, 31. 1., příl. HN na víkend, č. 5, s. 10
HN na víkend. -- 31. 1. 1997
Annotation: Recenze biografické knihy o českém architektu J. Letzlovi, autorovi mj. Průmyslového paláce v Hirošimě (dnes tzv. Hirošimský dóm).
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 126-127
Annotation: Autor informuje o soudobých tendencích japonské literatury a o překladech českých děl do japonštiny.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 37, 13. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 32-34
Annotation: Úryvek z úvodu ke knize cestopisných reportáží Lety proti slunci.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2012, č. 107, prosinec, s. 9-10
Annotation: O setkání s japonským obdivovatelem bratří Čapků a oblibě jejich díla v Japonsku.
Article
15
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 1, 1945, č. 3, s. 1
Annotation: Projev u příležitosti založení Československo-čínské společnosti.
Article
16
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 5, 1949/1950, č. 6, 15. 3. 1950, s. 142-143
Annotation: Autor referuje o Masarykových vztazích k Orientu a o jeho cestách po Orientu.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2003, č. 71, prosinec, s. 1-2
Annotation: Úvaha o oblibě díla K. Čapka v Japonsku a aktuálnosti hry RUR; u příležitosti návštěvy japonského ministerského předsedy v Praze a prezentaci...
Article
18
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 58, 2003, č. 9, září, s. 399-409
Annotation: O vlivu japonského umění na naše umělce; s úryvky z dopisů Z. Braunerové a J. Zeyera.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2004, č. 72, březen, s. 9
Annotation: O edici a dalších překladech K.K. z české literatury.
Article
20
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 13, 2004, č. 7/8, červenec/srpen, s. 18-20, 22-24
Annotation: Rozhovor.
Article