By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 18. 1., příl. Scéna, s. 16
Scéna. -- 19. 1. 2019
Annotation: Článek na základě knihy "Dějiny české detektivky", která vyjde 5. 2. 2020, přibližuje historii české detektivní prózy v uplynulých 150 letech.
Article
3
4
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 79, zima, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 2. 2012
Annotation: Kritický komentář k nekrologu za V. Fischerovou autora M. Jareše uveřejněnému ve "Tvaru 19/2010"; komentář je zakončen Fischerové básní ze...
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 34-35
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4
Annotation: Informační glosa o "Literárním večeru", v jehož rámci bude představena kniha básníka, prozaika a libretisty Z. Barborky "Hommage".
Article
8
In: Nejlepší české básně 2018. -- S. 71-76
Annotation: Komentář editora jubilejního desátého svazku "Nejlepších českých básní" shrnuje jeho obsah (s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o editorovi);...
Book Chapter
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 1
Annotation: Zpráva o "Literárním večeru", v jehož rámci byla představena kniha básníka, prozaika a libretisty Z. Barborky "Hommage" a v jehož rámci byly...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., příl. Salon, č. 1119, s. 17
Salon. -- 18. 4. 2019
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Barborky "Hommage".
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 3. 2009
Annotation: Recenze na monografii P. Janáčka a M. Jareše "Svět rodokapsu".
Article
13
14
15
16
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 11. 1. 2018
Annotation: Reportáž z "První bilance české literatury za rok 2017" (5. 12. 2017).
Article
17
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 10. 11. 2018
Annotation: Rozhovor s J. Chrobákem o jeho literární tvorbě a herecké zkušenosti.
Article
18
19
20
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 1. 2015
Annotation: Zpráva o vydání knihy "Dějiny československého komiksu 20. století".
Article