By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 6, červen, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 182, 7. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 32, s. 4
Annotation: Soubor medailonů českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 172, 25. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9.-15. 1., s. 5
Annotation: Recenze novely z počátku 60. let; s upozorněním, že podtitul zní správně Jeden rok ze života Franze Kafky.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 25-28
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 6, 20. 6., s. 105
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 18, 30. 4., s. 412-414
Annotation: Třetí část ankety mezi českými literáty, akademiky a umělci před Sjezdem socialistické kultury.
Article
9
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, červen, s. [4]
Annotation: Recenze a biografickou poznámkou.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 34, 1948, č. 1/2, únor, s. 91-92
Annotation: Zpráva o návštěvě a aktivitě českých spisovatelů v Bulharsku a o chystaných překladech z bulharštiny.
Article
12
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 24, 15. 6., s. [5]
Annotation: Anotace knihy.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 114-115
Annotation: Autor referuje o dvou knihách Č. Jeřábka, které tematizují život B. Němcové.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 17, 25. 4., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 21, 23. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 872-873
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 9, červen 1948, s. 421
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 102, 30. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkovém večeru, který byl věnován L. Blatnému.
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 23, 6. 6., s. 242
Annotation: Zpráva o vítězích soutěže. První ceny byly uděleny Č. Jeřábkovi a Z. Pluhařovi.
Article
20
by Nováková, Ester, 1978-
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie (revidovaná verze disertační práce) obsahuje studie o protektorátních historických románech uvedených autorů; - úvodní a závěrečná...
Book