By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 14, 2. 4., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 1/2, jaro/léto, s. 38-39
Annotation: Životopisný portrét.
Article
3
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [4], 1958, č. [4], červenec/srpen/září, s. 52
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [4], říjen/listopad/prosinec, s. 14-15
Annotation: Anotace k vydání "Fejetonů" Vítězslava Hálka.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1214-1217
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 13, 2004, prosinec, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 13, 2004, prosinec, s. [2-5]
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 13, 2004, prosinec, s. [5-6]
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 13, 2004, prosinec, s. [6-8]
Annotation: Nekrolog o D. Jeřábkovi.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 51-53
Annotation: Série nekrologů.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 53-55
Annotation: Přepis řeči pronesené v Brně 25. června 2004.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 55
Annotation: Drobné ohlédnutí za D. Jeřábkem.
Article
13
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 10, č. 11, s. 12-13
Annotation: Vzpomínka; s redakční poznámkou.
Article
14
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 3, s. 19-20
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 3, s. 74-75
Annotation: Recenze sborníku.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 12, 15. 1., s. 16
Annotation: Glosa o členském zpravodaji Společnosti J. Mahena; koncem r. 2004 vyšlo 13. číslo, jehož podstatná část je věnována D. Jeřábkovi.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 146, 23. 6., s. 25
Annotation: Nekrolog.
Article
18
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 8, č. 3, s. 20-21
Annotation: Medailon k osmdesátinám 14. 3.; připojena vzpomínka M. Štědroně.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 178, 2. 8., s. 22
Annotation: Recenze.
Article