By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 1, s. 64-71
Annotation: Poznámka ke stati Josefa Jedličky "Dovětek k nenapsaným dějinám české literatury" (Rozmluvy 1987, č. 7, s. 103-138); autor vytýká Jedličkovi...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 153-161
Annotation: Recenze.
Article
6
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
7
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 63, 15. 3., s. 11
Annotation: Biografická poznámka.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 13, 19. 6., s. 10
Annotation: Referát o divadelní adaptaci prózy J. Jedličky.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 13, 25. 6., s. 6
Annotation: Referát o divadelní adaptaci prózy J. Jedličky.
Article
10
by Bondy, Ruth, 1923-2017
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: Slovník židovských výrazů užívaných koncem 19. a v první polovině 20. století v rodinách, které se již vzdálily od každodenních příkazů...
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 27, 3. 7., s. 16
Annotation: Soubor kratších recenzí.
Article
12
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 4, 2006, No. 1, May, p. 43-64
Annotation: Studie, zabývající se rozdíly v reflexi 50. let 20. století v autobiografických textech, vydaných v 90. letech téhož století, se soustředí...
Article
13
In: Deutsch-tschechischer Almanach 2002 = Česko-německý Almanach 2002. -- S. 5-6
Annotation: Úvodní slovo editorů; se stručnými životopisnými údaji o zastoupených autorech a překladatelích (s. 215-225).
Book Chapter
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 36, 2. 9., s. 10
Annotation: Medailon (slovníkové heslo) k otištěným třem dopisům manželů Jedličkových (datovány Litvínov 9.10.1954, 6.12.1960, 30.1.1963) z fondu Památníku...
Article
16
by Kautman, František, 1927-2016
Published Praha : Torst, 1999.
Annotation: Výbor z textů napsaných v době, kdy F. K. nesměl publikovat; se statěmi: Jak se stává literatura literaturou, O světovosti české literatury,...
Book
17
by Blažke, Jaroslav, 1938-
Published Brno : Radio Proglas, 1999.
Annotation: Výběr z rozhlasových pořadů o knihách z let 1996-1999, s předmluvou J. B. Autorova omluva (s. 3) a s oddíly: Z českých luhů a hájů (s. 5-45):...
Book
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 24, 17. 6., s. 6
Annotation: Všetička František, Jakub Arbes, Praha, Pražská imaginace 1993, 97 s.; Kautman František, Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského, Praha,...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 304, 29. 12., příl. Národní 9, č. 53, s. 1
Annotation: Zhodnocení výsledků čtenářské ankety (příl. LN Národní 9, 3. 12., 10. 12., 17. 12., 22. 12.); připojeny závěrečná pátá část ankety...
Article
20
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 5, květen, s. 4-13
Annotation: Přehledová stať, v které jsou hodnoceny knihy: Jedlička Josef, Kde život náš je v půli se svou poutí; Mucha Jiří, Studené slunce, Marieta...
Article