By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 14, 1959, č. 2, únor, s. 33-34
Annotation: Autorka pojednává o pražských židovských hřbitovech.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. C4
Annotation: Zpráva o zahájení níže zmíněné výstavy.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 151, 6. 8., s. 11
iHned.cz [online]. -- 6. 8. 2009
Annotation: Referát o výstavě.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. B5
Annotation: Referát o výstavě.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. A8
Annotation: Fejeton k osobnosti a názorům rabiho Löwa v souvislosti s níže zmíněnou výstavou.
Article
7
Annotation: Výpravná publikace s bohatým obrazovým doprovodem; s uvedenými studiemi (viz rozpis) a s oddílem: Katalog vybraných děl [výstavy] (s. 400-479);...
Book
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 184, 8. 8., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 8. 8. 2009
Annotation: Referát o výstavě.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 32, 10. 8., s. 64-65
Annotation: Životopisný portrét J. Löwa ben Becalela doplňující referát o výstavě úspořádané při příležitosti 400. výročí jeho úmrtí.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 194, 20. 8., příl. Salon, č. 632, s. 8
Annotation: Článek o rabi Löwovi a golemovské legendě, které připomíná výstava v Císařské konírně Pražského hradu.
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 164, 25. 8., s. 9
iHned.cz [online]. -- 25. 8. 2009
Annotation: Článek k legendám o Golemovi a jejich různých variacích a literárních (filmových) zpracováních.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 202, 29. 8., s. D9
Annotation: Esej k mýtu o Golemovi rabiho Löwa a významu slova golem v židovské mystice.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 208, 5. 9., s. D7-D8
iDnes.cz [online]. -- 4. 9. 2009
Annotation: Esej k legendám o Golemovi v souvislosti s 400. výročím úmrtí rabína Jehudy Levy ben Becalela.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 210, 8. 9., s. C1
Annotation: Zpráva o setkání židovských rabínů na Starém židovském hřbitově v Praze při příležitosti čtyřstého výročí úmrtí rabína Jehudy...
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 37, 10. 9., s. 60-61
Annotation: Referát o výstavě.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 180, 16. 9., příl. IN Magazín (roč. 8/č. 37), s. 31
IN Magazín. -- 16. 9. 2009
Annotation: Referát o výstavě.
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 40, 29. 9., s. 29
Annotation: Článek o legendě v rubrice Záhady české historie.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 80, 6. 4., s. D8
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 19, 29. 9., s. 4
Annotation: Referát v rubrice Pozvání na výstavu.
Article
20
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 22, 2009, č. 21, 22. 10., s. 12
Annotation: Referát o výstavě a golemovské legendě; doplněno ukázkami z výstavy.
Article