By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 57, 10. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 3
Annotation: Kritika satiry, "která zesměšňuje na příklad v zásadě takový přirozený zjev našeho života, jako je konání schůzí vůbec nebo uplatňování...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 5
Annotation: Úvodní redakční poznámka k otištěným dvěma (zkráceným a komentovaným) projevům na celostátní konferenci Svazu čs. spisovatelů konané...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 33, 13. 8., s. 3
Annotation: O jeho zkušenostech se satirickým divadlem; se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a snímkem autora.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 137
Annotation: Glosa k divadelní inscenaci českobudějovického divadla.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 44, 31. 10., s. 2
Annotation: Kritická glosa k slovesné úrovni dílu satirického rozhlasového seriálu V. Jelínka (stanice Národní okruh Praha, 23. 10. 1953).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 46, 14. 11., s. 2
Annotation: O návštěvě prezidenta republiky A. Zápotockého v Armádním uměleckém divadle na představení satirického pásma V. Jelínka (prem. 23. 10. 1953)...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 49, 5. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Armádního uměleckého divadla.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 108, 9. 5., s. 6
Annotation: Přehled divadelních her s námětem z květnového povstání a osvobození Prahy.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 115, 17. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o rozhlasových inscenacích divadelních her (románů) s tématem osvobození ČSR v květnu 1945.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 3
Annotation: Referát o zahajovacím programu Divadla estrády a satiry v Praze (prem. 17. 9. 1954). V úvodu zmíněno, že "z nepochopitelných důvodů v letošní...
Article
13
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 29, 1992, č. 6, s. 10-11
Annotation: 13. část studie; o divadelní satiře v 50. létech; mj. o: Jelínkovi Václavu, kabaretní pásmo Skandál v obrazárně; Werich Jan, Horníček Miroslav;...
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 126, 3. 5., s. 4
Annotation: Medailon k 60. narozeninám.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 113, 14. 5., s. [4]
Annotation: Recenze divadelní hry a zmínka o dvou dalších.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 115, 17. 5., s. [4]
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 212, 10. 9., s. [4]
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry V. Jelínka.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 19, 1. 4. 1959, s. 3
Annotation: Úryvek z diskusního příspěvku E. F. Buriana o soudobém českém dramatu, který zazněl v rámci besedy, pořádané Kruhem přátel divadla D 34.
Article
19
In: Lidová kultura. -- ISSN 2336-8519. -- Roč. 1, 1945, č. 14, 1. 9., s. 3
Annotation: Recenze a výzva proti konjunkturální poezii.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 10, říjen, s. 921-927
Annotation: Projevy věnované Armádnímu uměleckému divadlu (D 34) u příležitosti dvaceti let od založení tohoto divadla.
Article