By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 6.-12. 1., s. 14-21
Annotation: Článek o K. Čapkovi, mj. o Čapkově chápání literatury jako sféry, která má reflektovat a ovlivňovat společenské dění. Připojen článek...
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
4
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
5
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 70-73
Annotation: Článek se věnuje korespondenci F. Kafky s. F. Bauerovou a M. Jesenskou.
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 32-[35]
Annotation: Článek o rodině Jesenských, mj. o M. Jesenské a jejím vztahu k F. Kafkovi a o její dceři J. Krejcarové; připojeny bio-bibliografické poznámky...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 221, 22. 9., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou E. Kantůrkovou, mj. o J. Palachovi a jeho sebeupálení v lednu 1969 a o scénáři k filmu "Jan Palach".
Article
8
9
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou a ediční...
Book
10
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 212-215
Annotation: Recenze na monografii M. Markové o Kafkově vztahu k ženám, konkrétně k M. Jesenské, S. Jílovské a J. Haasové-Nečasové.
Article
11
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 4, s. 137-138
Annotation: Recenze.
Article
12
13
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 2. 2016
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, reflexe české literatury a literárních akcí v Nizozemí, spjatých s českou literaturou,...
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s bohemistou, germanistou a překladatelem M. Nekulou o F. Kafkovi a kafkovském bádání; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 21).
Article
16
by Hrubý, Dan, 1968-
Published Praha : Nakladatelství Pražské příběhy, 2018.
Annotation: Příběhy známých osobností (též spisovatelů) odehrávající se na různých místech v Praze na Hradčanech a na Malé Straně; s množstvím...
Book
17
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 216-217
Annotation: Recenze na monografii o působení žurnalistky M. Jesenské v boji proti nacionálnímu socialismu.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 13. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 3. 5. 2017
Annotation: Soubor recenzních glos; mj. na výbor z díla M. Jesenské "Křižovatky".
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 200, 28. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article