By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární fórum. -- Roč. 17, 2019, č. 1, 21. 5., s. 42-43
Annotation: Esej o literární tvorbě, o přijímání rukopisů do nakladatelství před rokem 1989 a o osudech některých autorových knih.
Article
2
In: Knihovnický zpravodaj pro potřeby odborových knihoven na železnici. -- R. 1984, č. 3, červen, s. 31-33
Annotation: Blok, Čs. spisovatel, Horizont, Jihočeské nakladatelství, Kruh, Lidové nakladatelství; stručné charakteristiky.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 8. 3., s. 2
Annotation: O literárním dění v jižních Čechách a o: Jihočeské nakladatelství.
Article
4
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 45, 1989, č. 17, 20. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor; Jihočeské nakladatelství.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 247, 19. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor; Jihočeské nakladatelství.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1984, č. 221, 18. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem: Jihočeské nakladatelství.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 29, 18. 7., příl. Kmen, č. 29, s. 8
Annotation: Rozhovor; Jihočeské nakladatelství.
Article
9
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 41, 1985, č. 132, 7. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o: Jihočeské nakladatelství.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 4, 5. 1., s. 11
Annotation: Rozhovor s ředitelem: Jihočeské nakladatelství v Českých Budějovicích.
Article
11
12
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 45, 1989, č. 215, 12. 9., s. 5
Annotation: O spolupráci: Jihočeské nakladatelství v Českých Budějovicích se začínajícími spisovateli.
Article
13
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 42, 1986, č. 14, 17. 1., s. 4
Annotation: O edičním plánu: Jihočeské nakladatelství.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 19, 6. 5., s. 3; č. 20, 13. 5., s. 3
Annotation: Kritický přehled knih vydaných nakladatelstvími: Blok (Brno), Kruh (Hradec Králové), Profil (Ostrava), Severočeské nakladatelství (Ústí nad...
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 38, 16. 9., s. 3
Annotation: Recenzní přehled knih, které vydalo Jihočeské nakladatelství.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 45, 4. 11., s. 3
Annotation: Recenzní přehled knih vydaných v roce 1981 v: Jihočeské nakladatelství.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 89, 14. 4., s. 5
Annotation: Glosa o příležitostných tiscích Jihočeského nakladatelství.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 44, 31. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství.
Article
19